Rakousko

Barokní a rokoková Vídeň

24.03.2009 22:24
(historická exkurze pro žáky 8.-9. tříd ZŠ či SŠ ) Baroko - epocha jistot a pomalosti.Tato doba je neodmyslitelně spjata s panovníky - Karlem VI., Marií Terezií, Josefem II., Leopoldem II., postavami prince Evžena Savojského a architekty J.B. Fischerem von Erlach a J.L. von...

HALLSTATT - SALZBURG

24.03.2009 22:25
PO STOPÁCH KELTŮ (přírodovědně historická exkurze)   Solná komora je jedna z nejkrásnějších částí Rakouska, je to krajina zapsaná v Seznamu světového dědictví UNESCO a Hallstatt je jedno z nejmalebnějších městeček Solné komory., Pro zdejší bohaté archeologické nálezy dalo město název starší...

JARO U ALPSKÝCH JEZER

24.03.2009 22:26
Hallstatt, Salzburg a jezera (historicko - zeměpisná exkurze do oblasti Solné komory)   Program: 1 den: Odjezdv ranních hodinách. V odpoledních hodinách příjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY - jedné z nejkrásnějších částí Rakouska, krajiny, která je zapsána...

SALZBURG - ŘÍM SEVERU

24.03.2009 22:27
V DOBĚ ADVENTU Program: 1 den: Odjezd ve večerních hodinách. 2 den: V ranních hodinách příjezd do oblasti Solné komory - jedné z nejkrásnějších částí Rakouska, krajiny, která je zapsána v Seznamu světového dědictví...

Secesní Vídeň

24.03.2009 22:27
"Kdo se chce o mně - jako umělci hodném povšimnutí - něco dozvědět, musí se pozorně dívat na moje obrazy a snažit se poznat z nich, kdo jsem a co chci." Gustav Klimt, rakouský secesní malíř Program: Odjezd: v ranních hodinách Návrat: ve večerních hodinách ...

Skvosty vídeňských muzeí

24.03.2009 22:27
  Program: Odjezd: v ranních hodinách Návrat: ve večerních hodinách   Návštěva Historicko-uměleckého muzea - světově proslulé obrazárny s díly vynikajících...

Středověká Vídeň

24.03.2009 22:28
Pojeďte s námi o adventu - v době předvánočního rozjímání do Vídně - evropské metropole na Dunaji založené Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků, kde jakoby se zastavil čas. Program: Odjezd: v ranních hodinách Návrat: ve večerních...

VÍDEŇ

24.03.2009 22:28
Metropole na Dunaji   Pojďme se projít historií evropské metropole na Dunaji založené Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků, kde jakoby se zastavil čas. Pokusme se proniknout do zákoutí města a nahlédnout do událostí, které se tu odehrály, počínaje Římany, přes středověk a...

Za klenoty Alp Bavorska a Rakouska

24.03.2009 22:30
Jezera Solné komory - Hitlerovo Orlí hnízdo - bavorské zámky Herrenchiemsee a Neuschwanstein - Nevyšší hora SRN Zugspitze - Mnichov   "Malebná scenérie Alp, starobylá města dýchající historií, pohádkové zámky, alpská jezera a vodopády - to vše nabízí tato exkurze." Program: ...