HALLSTATT - SALZBURG

24.03.2009 22:25

PO STOPÁCH KELTŮ

(přírodovědně historická exkurze)

 

Solná komora je jedna z nejkrásnějších částí Rakouska, je to krajina zapsaná v Seznamu světového dědictví UNESCO a Hallstatt je jedno z nejmalebnějších městeček Solné komory., Pro zdejší bohaté archeologické nálezy dalo město název starší době železné, která bývá proto označována za dobu halštatskou. Hlavní město Solnohradska, město Salzburg, je právem nazýváno pro své množství památek Římem severu. Je rodným městem hudebního velikána W.A.Mozarta. Leží v údolí řeky Salice, sevřené alpskými vrcholy.


Program:

1 den: Odjezd ve večerních hodinách.
2 den:
  • V ranních hodinách příjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY
  • Zastávka u jezera MONDSEE
  • Prohlídka města HALLSTATT, ležícím na břehu stejnojmenného jezera při úpatí horského masivu Dachstein (2996 m n.m.). V dřívějších dobách město bohatlo a vzkvétalo díky těžně soli.Možnost návštěvy Prehistorického muzea, které obsahuje exponáty této kultury. Výjezd lanovkou na Solný vrch (výhled do okolí), prohlídka solného dolu s řadou atrakcí (skluzavky, důlní vláček). V dole se nachází řada krásných solných jezer. Procházka podél jezera, možnost plavby parníčkem po jezeře.
  • Ve večerních hodinách návštěva města SALZBURG. Město je sídlem arcibiskupa. Dominantou města je pevnost Hohensalzburg, jedna z nejzachovalejších středověkých pevností Evropy- možnost výjezdu lanovkou a vyhlídka do okolí. Prohlídka města.Ve večerních hodinách odjezd.
3 den: Návrat v brzkých ranních hodinách.

hallstatt_salzburg.pdf

Zpět