Česká republika

P R A H A

20.03.2009 12:10
HISTORICKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ ZASTAVENÍ Program: 1 den: Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách. Procházka po Václavském náměstí, Národního muzeum, Karolinum, Stavovské divadlo, Staroměstské radnice s vyhlídkou z věže na Prahu, prohlídka Staroměstského...

P R A H A

20.03.2009 12:10
HISTORICKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ ZASTAVENÍ (Literárně - historická exkurze) Program: Loretánské náměstí a Loreta Černinský palác Lobkovický palác Pražský hrad - prohlídka Chrámu sv....

P R A H A

20.03.2009 12:09
HISTORICKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ ZASTAVENÍ historicko- přírodovědná exkurze pro žáky 2. stupně  Program: Pražský hrad - prohlídka Chrámu sv. Víta, baziliky sv.Jiří, Starého královského paláce, Zlaté uličky, Petřínská...

STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A PAMÁTKY UNESCO

20.03.2009 12:10
(historicko - zeměpisná exkurze pro žáky 7. a 8. tříd) Třebíč - starobylé město, jehož dvě unikátní památky byly v roce 2003 zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO - románsko - gotická bazilika sv. Prokopa a Židovské město se hřbitovem. Město je typickou ukázkou vzniku středověkého...

ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ

20.03.2009 12:12
Slavné lázně, tradice lázeňství u nás a historické památky ( přírodovědně - historicko - zeměpisná exkurze)   Už před 150 lety byl západočeský lázeňský trojúhelník mondénním centrem Evropy. Jezdili sem císaři, carové, králové, šejkové, vysoká aristokracie z celé Evropy i umělci, které...

ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ A NORIMBERK

20.03.2009 12:12
Západočeské lázně mají magickou přitažlivost. Pobývaly tu proto významné osobnosti - ruský car Petr I. Veliký, rakouský císař František I., anglický král Eduard VII., básník J.W.Goethe, hudebníci L.v. Beethoven, F.Chopin, R.Wagner, E. Destinová, literáti J.Dobrovský, K.Neruda, B.Němcová, ...