STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A PAMÁTKY UNESCO

20.03.2009 12:10

(historicko - zeměpisná exkurze pro žáky 7. a 8. tříd)

Třebíč - starobylé město, jehož dvě unikátní památky byly v roce 2003 zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO - románsko - gotická bazilika sv. Prokopa a Židovské město se hřbitovem. Město je typickou ukázkou vzniku středověkého města. V údolí řeky Jihlavy pod benediktinským klášterem v roce 1101 vznikla tržní osada a ta získala roku 1277 statut města a roku 1335 obdržela od tehdejšího moravského markraběte, pozdějšího českého krále Karla IV., práva královského města.


Program:

 • Prohlídka baziliky sv.Prokopa - nejvýznamnější románsko-gotické stavby ve střední Evropě.
   
 • Návštěva Západomoravského muzea - prohlídka unikátní expozice vltavínů a horáckých betlémů.
   
 • Procházka židovskou čtvrtí - největšího dochovaného evropského komplexu.
   
 • Návštěva Zadní synagogy v židovském městě
   
 • Procházka historickou částí města - městské hradby, brány, renesanční domy - Malovaný a Černý dům, třetí největší náměstí v ČR.

 stredoveka_mesta.pdf

Zpět