Projekt poznávacích exkurzí a škol v přírodě

 

Rádi bychom Vám představili projekt poznávacích exkurzí a škol v přírodě s možností jazykové či výtvarné činnosti.

Hlavní myšlenkou našeho projektu je maximální zefektivnění vzdělávacího a výchovného programu škol. Chceme, aby děti a studenti měli možnost vidět na vlastní oči to, čemu se učili v různých předmětech. Aby se jim probrané učivo pevně zafixovalo v paměti. Rozvíjíme tak myšlenku J. A. Komenského, který řekl, že každé vzdělání má být završeno cestováním. Je to o to více aktuální právě dnes, kdy jsme se stali členy Evropské unie, a kdy je mnohem více zapotřebí motivovat děti k výuce jazyků. K jazykovým znalostem však neodmyslitelně patří i znalost historie, kultury, zvyků a tradic dané země, kde se jazyk používá. Pro ilustraci uvádíme následující příklad. Takový jeden víkend v Berlíně, staronové metropoli SRN, završí mnohaleté úsilí pedagogů přiblížit žákům reálie tohoto města. Navíc je to velká lekce tolik potřebné demokracie a tolerance, jelikož právě v tomto městě je vidět na každém kroku to, co udělala totalita s osudy generací Berlíňanů i obyvatel Německa. V žádné sebemoderněji vybavené učebně prostě nelze vdechnout atmosféru města, vůni a barvu kraje či mentalitu obyvatel. V tomto ohledu jsou exkurze nenahraditelné.

Každá naše akce, kterou školám připravíme, má konkrétní plán a cíl. Kromě nově získaných poznatků, tak umožníme účastníkům doplnit a ilustrovat probrané učivo. Dochází tak k ideálnímu propojování znalostí získaných v jednotlivých naukových předmětech a jejich asimilaci.

Průvodce, který exkurze vede, je pedagogem s mnohaletou praxí s aprobací dějepisu, společenských věd a jazyků. Svůj výklad tak podává metodicky správným a poutavým způsobem s ohledem na věk a vědomosti účastníků. Tým naší cestovní kanceláře má dlouholetou aktivní praxi v oboru cestovního ruchu. Svoji práci odvádí maximálně kvalitně také proto, že je zároveň i jeho koníčkem.

Mnoho cestovních kanceláří a cestovních agentur předkládá školám tytéž zájezdy, které nabízí zároveň dospělým. Programy neupravují pro věkové požadavky a potřeby žáků a studentů, což pramení z neznalosti školské problematiky. A tak se stává, že žáci ZŠ zakončí z nepochopitelných důvodů den v Paříži ve večerních hodinách před kabaretem Moulin Rouge. Zda je v této denní době okolí výchovně vhodné oku nezletilých je nasnadě. A to je jen jeden příklad z mnohých podobných.

Naše cestovní kancelář připravuje exkurze a zájezdy na zakázku, tzn., že každá škola může námi předložený vzorový program upravit dle svých představ nebo si zadat své specifické požadavky, na základě kterých bude program vytvořen a zrealizován. Program jednotlivých akcí, jak už bylo řečeno, je uzpůsoben věku a znalostem účastníků. Měsíc před uskutečněním akce zasíláme školám podrobné pokyny s informacemi pro žáky a jejich rodiče.

Pro své akce používáme výhradně klimatizované autobusy zahraniční výroby vybavené WC a videem s možností občerstvení teplými i chlazenými nápoji. Během vícedenních akcí je našimi řidiči zajištěno pro účastníky rychlé teplé občerstvení. Autobusy přistavujeme dle přání školy k budově školy či na jiné místo.

Na každých 12 - 15 žáků či studentů poskytujeme volné místo pro pedagoga včetně vstupů do historických objektů. Všichni účastníci exkurze mají cestovní kanceláří zajištěno připojištění léčebných výloh v zahraničí.

Ceny všech exkurzí a pobytů jsou velmi nízké, jelikož, jak bylo výše uvedeno, připravujeme exkurze na zakázku. Ceny proto nejsou zatíženy platy zaměstnanců u přepážky a dalšími s tímto postupem prodeje spojenými výdaji. Tak se nám daří umožnit poznání co nejširšímu počtu žáků a studentů.

Většina škol, které s námi spolupracují a využívají našich služeb zařazuje naše akce nejen do výukových plánů daných předmětů, ale i do minimálního preventivního programu škol. V případě zájmu a souhlasu vedení školy se exkurzí mohou spolu se svými dětmi zúčastnit i rodiče a prarodiče, díky čemuž mohou nejen bezprostředně sledovat a ocenit náročnou práci pedagogů, ale zároveň i vidět chování svých dětí v kolektivu. Kombinované exkurze s účastí rodičů jsou ideální ukázkou spolupráce rodiny a školy.

Exkurze je o to efektivnější, pokud její účastníci necestují do neznáma, ale s určitými představami a vědomostmi, prostě připraveni doplnit ten poslední kousek do skládačky vědomostí. Jak to už nakonec vyjádřil spisovatel Karel Čapek v Anglických listech: "Největší překvapení cestovatele je, najde-li v cizí zemi to, o čem stokrát četl nebo to stokrát viděl na obrázku. Nuže stejně jsem se podivil, když jsem nad Temží našel Parlament, na ulicích džentlmeny v šedivých cylindrech, na křižovatkách dvoumetrové Boby a tak dále. Byl to překvapující objev, že Anglie je opravdu anglická."

 

Za tým cestovní kanceláře
 

PhDr. Jolana Kubíková

 Koncesní listina   

  

Reference:

 


Kde nás najdete:

U našeho provizního prodejce   - CK RELAX ADRIATIC, s.r.o.Nádražní 20, 702 00 Ostrava
    - CA Mgr. Vlastimil Cabejšek TOM-TOUR©, Týnská 29, 674 01 Třebíč, č.tel. 568 829 344