P R A H A

20.03.2009 12:10

HISTORICKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ ZASTAVENÍ


Program:

1 den: Odjezd z Brna v brzkých ranních hodinách. Procházka po Václavském náměstí, Národního muzeum, Karolinum, Stavovské divadlo, Staroměstské radnice s vyhlídkou z věže na Prahu, prohlídka Staroměstského náměstí a jeho okolí, Pařížská ulice, Židovské město, ubytování, odpočinek, ve večerních hodinách návštěva divadla, nocleh.
2 den: Po snídani prohlídka Strahovského kláštera, bludiště na Petříně, Petřínská rozhledna. Cesta lanovkou na Malou Stranu, návštěva Senátu v historické budově Valdštejnského paláce, odjezd na Nové město pražské - Betlémská kaple, Karlovo náměstí - Novoměstská radnice, Resslova ulice s kostelem sv,Cyrila a Metoděje, Tančící dům, odpočinek, ve večerních hodinách návštěva divadla , nocleh.
3 den: Po snídani odjezd na Loretánské náměstí, prohlídka Lorety, Černinský palác,Lobkovický palác, Pražský hrad - prohlídka Chrámu sv. Víta, baziliky sv.Jiří, Starého královského paláce, Zlaté uličky, vycházka po Malé Straně Nerudovou ulicí, Kampa, Karlův most, Klementinum, Prašná brána, Obecní dům. Ve večerních hodinách návrat do Brna.

 praha2.pdf

Zpět