JARO U ALPSKÝCH JEZER

24.03.2009 22:26

Hallstatt, Salzburg a jezera

(historicko - zeměpisná exkurze do oblasti Solné komory)

 


Program:

1 den: Odjezdv ranních hodinách. V odpoledních hodinách příjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY - jedné z nejkrásnějších částí Rakouska, krajiny, která je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. Zastávka u jezera MONDSEE. Pokračování v cestě do SALZBURGU, nazývaného pro své množství památek Římem severu. Město je sídlem arcibiskupa a rodným městem W.A.Mozarta. Leží v údolí řeky Salice, sevřené alpskými vrcholy. Dominantou města je pevnost Hohensalzburg, jedna z nejzachovalejších středověkých pevností Evropy- výjezd lanovkou na vrch a vyhlídka do okolí. Prohlídka města, volný program. Možnost návštěvy rodného domu W.A.Mozarta. Ve večerních hodinách ubytování, nocleh.
2 den: Po snídani odjezd do města HALLSTATT - jednoho z nejmalebnějších městeček Solné komory, ležícím na břehu stejnojmenného jezera při úpatí horského masivu Dachstein (2996 m n.m.). V dřívějších dobách město bohatlo a vzkvétalo díky těžně soli. Pro zdejší bohaté archeologické nálezy dalo město název starší době železné, která bývá proto označována za dobu halštatskou. Prohlídka Prehistorického muzea, které obsahuje exponáty této kultury. Výjezd lanovkou na Solný vrch (výhled do okolí), prohlídka solného dolu s řadou atrakcí (skluzavky, důlní vláček). V dole se nachází řada krásných solných jezer. Procházka podél jezera, projížďka parníčkem po jezeře.V odpoledních hodinách zastávka ve městě BAD ISCHEL největších a nejstarších solných lázních Rakouska, patřících v současné době i k nejmodernějším. Lázně proslavila císařská rodina, která tu spolu s nejvyššími vrstvami rakouské monarchie pobývala v letních měsících..Pokračování v cestě podél jezer WOLFGANGSEE, ATTERSEE (největší rakouské alpské jezero) a TRAUNSEE, večerní zastávka ve městě GMUNDEN , ležícím na jeho břehu. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
3 den: návrat k budově školy v brzkých ranních hodinách

jaro_u_alpskych_jezer.pdf

Zpět