SALZBURG - ŘÍM SEVERU

24.03.2009 22:27

V DOBĚ ADVENTU


Program:

1 den: Odjezd ve večerních hodinách.
2 den: V ranních hodinách příjezd do oblasti Solné komory - jedné z nejkrásnějších částí Rakouska, krajiny, která je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. Zastávka u jezera MONDSEE. Pokračování v cestě do SALZBURGU, nazývaného pro své množství památek Římem severu. Město je sídlem arcibiskupa a rodným městem W.A.Mozarta. Leží v údolí řeky Salice, sevřené alpskými vrcholy. Dominantou města je pevnost Hohensalzburg, jedna z nejzachovalejších středověkých pevností Evropy. Prohlídka města, výjezd lanovkou na pevnost Hohensalzburg a vyhlídka do okolí, volno k prohlídce vánočních trhů,možnost návštěvy rodného domu W.A.Mozarta. Ve večerních hodinách zastávka ve městečku OBERNDORF, kde se roku 1818 zrodila světoznámě proslulá koleda " Tichá noc", procházka tímto téměř pohádkovým městem.
3 den: V brzkých ranních hodinách návrat do ČR.

salzburg_rim_severu.pdf

Zpět