ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ A NORIMBERK

27.03.2009 10:25

Západočeské lázně mají magickou přitažlivost. Pobývaly tu proto významné osobnosti - ruský car Petr I. Veliký, rakouský císař František I., anglický král Eduard VII., básník J.W.Goethe, hudebníci L.v. Beethoven, F.Chopin, R.Wagner, E. Destinová, literáti J.Dobrovský, K.Neruda, B.Němcová, vynálezce T. A.Edison a další.
V Chebu Vás čeká setkání s římským císařem Fridrichem II. Barbarossou a vojevůdcem Albrechtem z Valdštejna, v Norimberku s otcem německého malířství A. Dürerem a římským císařem a králem českým Karlem IV.


Program:

1 den: Odjezd v brzkých ranních hodinách, v odpoledních hodinách prohlídka KARLOVÝCH VARŮ - lázní založených Karlem IV., procházka lázeňskými parky a kolonádou v údolí říčky Teplé, Vřídlo.Ve večerních hodinách odjezd do hotelu, večeře, nocleh.
2 den: Po snídani v ranních hodinách odjezd do NORIMBERKU. Dopolední prohlídka historické části města obklopené gotickými hradbami, jejíž dominantou je císařský hrad, pod nímž se nachází spleť uliček s gotickými hrázděnými domy a kostely. Prohlídka interiéru domu A.Dürera. V odpoledních hodinách při návratu do ČR zastávka v malebném starobylém městě AMBERG. Procházka městem, možnost nákupů, návštěva Kurfiřtských lázní (aquapark pod střechou s mnoha vodními atrakcemi - vířivky, tobogán, divoká voda, parní lázeň). Ve večerních hodinách návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3 den: Po snídani v ranních hodinách odjezd do CHEBU- prohlídka Chebského hradu- jediné císařské falce v ČR, zdejší románská kaple sv.Erharda je architektonickým unikátem, prohlídka náměstí Jiřího z Poděbrad se seskupením měšťanských hrázděných domů - Špalíčkem, návštěva Expozice Albrechta z Valdštejna v městském muzeu. V odpoledních hodinách návštěva FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ - lázeňského komplexu v čistě empírovém stylu, ochutnávka pramenů, návštěva přírodní rezervace Hájek-SOOS - bahenní sopky, slanomilné rostliny, krystaly síry. Podvečerní zastávka u Zpívající fontány v MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH. Odjezd zpět, návrat v nočních hodinách.

 

zapadoceske_lazne_norimberk.pdf

Zpět