ZÁMKY NA LOIŘE - CHARTRES - PAŘÍŽ - REMEŠ

20.03.2009 12:17

Královské zámky Francie

Vydejte se po stopách francouzských králů do malebného, smyslného a výsostně královského údolí řeky Loiry protkaného nejkrásnějšími zámky Francie, které zůstávají symboly dřívější královské moci, navštivte dva z nejvelkolepějších - zámek zámků Chambord a perlu ženskosti Chenonceau uprostřed řeky Cher - přítoku Loiry, shlédněte město Orleans spjaté s postavou Johanky z Arku, středověký gotický skvost - katedrálu v Chartres právem nazývanou kamennou biblí, doplňte zámky Fontainebleau a Versailles na okraji Paříže, zkrátka nahlédněte do srdce francouzského života…


Program:

1 den: Odjezd v poledních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do města ORLÉANS, kde Johanka z Arku r.1429 zachránila Francii před Angličany. Procházka historickou částí města. Cesta bujným údolím řeky Loiry - prohlídka dvou nejvelkolepějších renesančních zámků - symbolů královské moci - zámku CHAMBORD - největší zámek na Loiře, který je duchovním dítětem výstředního francouzského krále Františka I. a romantického zámku CHENONCEAU, jenž se pyšně vypíná nad vodami řeky Cher. Panorama malebného údolí řeky Loiry a zámků AMBOISE, BLOIS a dalších.Ve večerních hodinách ubytování, nocleh.
3 den: Po snídani odjezd do města CHARTRES - dopolední prohlídka starobylého města a návštěva katedrály - gotického skvostu s úžasnými vitrážemi. V odpoledních hodinách návštěva malebného královského loveckého zámku FONTAINEBLEAU ne jihovýchodním okraji Paříže na levém břehu řeky Seiny. Zámek dal stavět francouzský král František I., rozšířil ho král Jindřich IV.Navarský, pobýval tu rád císař Napoleon Bonaparte, který zde po své porážce u Lipska r.1814 abdikoval. Ubytování, nocleh.
4 den: Po snídani odjezd do VERSAILLES - barokního skvostu a pýchy "krále Slunce" Ludvíka XIV. - prohlídka nádvoří a procházka úžasným zámeckým parkem. Odjezd do centra PAŘÍŽE. Odpolední prohlídka Ille-de-la-Cité - ostrůvku pařížské civilizace a jeho gotických skvostů - katedrály Notre Dame a San Chapelle, Louvre - největší palácový komplex na světě, volno k nákupu suvenýrů a občerstvení, Tuillerijské zahrady, náměstí Concorde, areál Invalidovny s dómem, v němž je pochován Napoleon Bonaparte, návštěva Eiffelovy věže, plavba lodí po Seině. Ve večerních hodinách odjezd z Paříže, noční zastávka u osvětlené katedrály v REMEŠI - korunovačního míst francouzských králů.
5 den: V ranních hodinách příjezd do AMBERGU. Procházka městem, možnost nákupů, návštěva Kurfiřtských lázní (aquapark pod střechou s mnoha vodními atrakcemi - vířivky, tobogán, divoká voda, parní lázeň). Návrat ve večerních hodinách.

 

zamky_na_loire_chartres_pariz_remes.pdf

Zpět