Za klenoty Alp Bavorska a Rakouska

27.03.2009 10:24

Jezera Solné komory - Hitlerovo Orlí hnízdo - bavorské zámky Herrenchiemsee a Neuschwanstein - Nevyšší hora SRN Zugspitze - Mnichov

"Malebná scenérie Alp, starobylá města dýchající historií, pohádkové zámky, alpská jezera a vodopády - to vše nabízí tato exkurze."


Program:

1 den: Odjezd z Moravských Budějovic od budovy školy ve 22.30 hod. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V brzkých ranních hodinách příjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY - jedné z nejkrásnějších částí Rakouska, krajiny, která je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. Zastávka u jezera MONDSEE. Pokračování v cestě kolem jezera ST. WOLFGANGSEE, zastávka ve strejnojmenném městečku na břehu jezera věhlasného svým pozdněgotickým poutním kostelem, procházka městem BAD ISCHEL - největších a nejstarších solných lázních Rakouska, patřících v současné době i k nejmodernějším. Lázně proslavila císařská rodina, která tu spolu s nejvyššími vrstvami rakouské monarchie pobývala v letních měsících.V poledních hodinách pokračování v cestě do BAVORSKA. V odpoledních hodinách návštěva BERCHSTESGADENU a Orlího hnízda - oblíbené rezidence A. Hitlera s úchvatnou podívanou na Alpy a jezero Königsee - nejvýše položené jezero v Německu. Podvečerní návštěva zámku Herrenchiemsee - jedné z kopií světoznámého barokního skvostu - zámku Versailles. Zámek leží na ostrůvku uprostřed jezera CHIEMSEE. Je to jedna ze staveb bavorského krále Ludvíka II. Ve večerních hodinách odjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3 den: Po snídani odjezd do Bavorských Alp, návštěva zámku NEUSCHWANSTEIN - pohádkového zámku v Alpách, který byl postaven z rozmaru excentrického bavorského krále Ludvíka II. Odjezd do nejznámějšího zimního střediska Bavorských Alp GARMISCH - PARTENKIRCHEN, které roku 1936 hostilo zimní olympijské hry. Výjezd zubačkou a lanovkou na nejvyšší horu Německa - ZUGSPITZE - 2.962 metrů - úžasná podívaná jak do SRN, tak do sousedního Rakouska. Podvečerní procházka OBERAMMERGAU - malebné alpské vesničky s typickými malovanými domy. Ve večerních hodinách prohlídka INNSBRUCKU - hlavního města Tyrolska. Nocleh.
4 den: Po snídani odjezd do MNICHOVA - celodenní prohlídka hlavního města Bavorska, prohlídka historického jádra města - Marienplatz, Stará a Nová radnice s největší zvonkohrou v Evropě, dóm Panny Marie, chrám sv. Michala - pohřební místo krále Ludvíka II.Bavorského, Augustinerbräu - nejstarší a nejvěhlasnější mnichovský pivovar, osobní volno. Návštěva Německého muzea - největšího muzea vědy a techniky na světě a nejoblíbenějšího v Německu. V odpoledních hodinách prohlídka Olympijského stadionu z roku 1972 , možnost návštěvy Muzea BMW nebo Sea Life - mořská i sladkovodní akvária. Po cestě zpět noční procházka městem REGENSBURG, starobylého města s malebnými domy a věhlasným gotickým dómem.
5 den: V dopoledních hodinách návrat do Moravských Budějovic

 

za_klenoty_alp_bavorska_rakouska.pdf

Zpět