ÚDOLÍM RÝNA DO HOLANDSKA

27.03.2009 10:21

MOHUČ - KOBLENC - BONN - KOLÍN NAD RÝNEM - slavná německá města ležící na Rýnu, ROTTERDAM - největší evropský přístav v ústí Rýna a kousek malebného HOLANDSKA

"Rýn! Keltové tuto řeku nazývali Renos, Římané Rhenos, pro germánské kmeny to byl "Vater Rhein" Přestože je největší a nejvýznamnější německou řekou, v Německu ani nepramení ani neústí. Mohutný, 1320 km dlouhý Rýn pramení ve Švýcarsku, odkud se vine přes Lichtenštejnsko, Německo, Lucembursko a ústí v nizozemském Rotterdamu. Němci ji přesto považují za "svou řeku".


Program:

1 den: Odjezd v odpoledních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: Ranní zastávka v MOHUČI - centru rýnského vinařství a městě Johanna Gutenberga - procházka historickým jádrem města, návštěva Muzea J.Gutenberga, prohlídka unikátního románského císařského dómu. Výjezd na pahorek se zříceninou hradu Landskron - nejúchvatnější podívaná na údolí Rýna, LORELEY - legendární místo na Rýnu spojené s pověstí o krásné blondýnce, která lákala svým zpěvem nešťastné lodníky do spárů smrti - ti se roztříštili o tuto skálu.. Zastávka ve městě KOBLENC, kde se Mosela vlévá do Rýna, tomuto místu se říká " Roh Německa". Ve večerních hodinách odjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3 den: Ranní zastávka u REMAGENENSKÉHO MOSTU, přes který přešla v březnu 1945 8. tanková divize. Dopolední prohlídka města BONN - rodiště Ludwiga van Beethovena a do roku 1991 hlavního město poválečného "západního Německa", prohlídka historického centra města - Markt, radnice, nábřeží Rýna, návštěva Muzea německých dějin.V odpoledních hodinách prohlídka města KOLÍN NAD RÝNEM, které se pyšní dvanácti románskými kostely a věhlasnou gotickou katedrálou - prohlídka dómu, možnost výstupu na 156 metů vysokou věž, odkud je nádherný pohled na město i Rýn, volno v historické části města, procházka po nábřeží Rýna. Odjezd do NIZOZEMÍ, ubytování, nocleh.
4 den: Ranní zastávka v KINDERDIJK - impozantní krajina s 19 větrnými mlýny, prohlídka největšího evropského přístavu ROTTERDAM. Odpolední návštěva rybářské osady MARKEN - ochranné hráze, poldery. Prohlídka ZAANSE SCHANS - skansenu s větrnými mlýny, ukázkou výroba sýrů a porcelánu.Ve večerních hodinách návštěva AMSTERDAMU - prohlídka pamětihodností města,večerní projížďka po grachtech. Odjezd zpět do ČR.
5 den: V ranních hodinách příjezd do AMBERGU - tříhodinová relaxace v Kurfiřtských lázní (aquapark pod střechou s mnoha vodními atrakcemi - vířivky, tobogán, divoká voda, parní lázeň). Návrat ve večerních hodinách.

 

udolim_ryna_do_holandska.pdf

Zpět