Údolím Labe za porcelánem a hrdiny románů Karla Maye

27.03.2009 10:21

Míšeň - Drážďany a okolí

(přírodovědně - historicko - zeměpisná exkurze)


Program:

1 den:
  • Odjezd ve večerních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den:
  • V ranních hodinách prohlídka saského města MÍŠEŇ - známého výrobou porcelánu. Procházka historickým jádrem města - pozdně gotická radnice a Frauenkirche s nejstarší porcelánovou zvonkohrou na světě, vyhlídka z hradního návrší na Labe a město, návštěva Staatliche Porzellan - Manufaktur - ukázka výroby porcelánu.
  • MORITZBURG - barokní lovecký zámek, kde se natáčela slavná pohádka " Tři oříšky pro Popelku"
  • RADEBEUL - Museum Karla Maye, které je vyhledávaným cílem milovníků Vinnetoua a jeho přítele Old Shatterhanda. Slavný autor indiánek v tomto městě žil.
  • V podvečerních hodinách prohlídka hlavního města Saska - DRÁŽĎAN, které jsou pro své architektonické skvosty nazývány "Florencií severu", prohlídka historického jádra města, znovu vybudovaný kostel Frauenkirche - nejnákladnější rekonstrukce v dějinách.
3 den:
  • Návrat v časných ranních hodinách

 

udolim_labe_za porcelanem.pdf

Zpět