ŠPANĚLSKO - GIBRALTAR, JIŽNÍ FRANCIE 2

24.03.2009 22:03

ZA POZNÁNÍM PŘEDŘÍMSKÉ, ŘÍMSKÉ, ARABSKÉ, ŽIDOVSKÉ A KŘESŤANSKÉ KULTURY PYRENEJSKÉHO POLOOSTROVA

 

"Ano, byl jsem ve Španělích. Bylo to strašně krásné a hluboké dobrodružství."

(K.Čapek, Výlet do Španěl)


Program:

1 den: Odjezd v dopoledních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do CARCASSONNE. Pevnost Carcassonne je úžasně zrenovované pohádkové město, jehož historie sahá až do 1.stol.př.n.l., kdy zde Římané založili vojenský tábor díky výborné strategické poloze mezi Atlantikem a Středozemním mořem na důležité obchodní cestě mezi Pyrenejským poloostrovem a ostatní Evropou. Prohlídka Starého města obehnaného zdvojenými hradbami, románsko-gotické katedrály atd. Ve večerních hodinách ubytování, nocleh.
3 den: Po snídani odjezd do MONTSERRATU. Mezi skalami této 1236 metrů vysoké hory, kterou dle legendy vyřezávali pilou andělé, se nachází slavný montserratský klášter. Uvnitř se nalézá socha Panny Marie Montserratské ze 13.st.- tzv. Černé Madony - patronky Katalánska. Prohlídka kláštera, vyhlídka do údolí. V odpoledních hodinách prohlídka města TARRAGONY - města na pobřeží Středozemního moře bohatého zejména antickými památkami. prohlídka města - románsko-gotická katedrála, kyklopské hradby z předřímské doby, římské fórum a amfiteátr na pobřeží moře. Noční přejezd s hygienickými zastávkami.
4 den: Dopolední návštěva města SEGOVIA - města představujícího jedinečný soubor románských památek. Prohlídka nejvýznamnějšího dochovalého a dodnes funkčního římského akvaduktu na světe (167 oblouků, 728 m dlouhý a 28 m vysoký). Tato stavba je nejvýznamnějším svědectvím architektonického mistrovství římských stavitelů v Hispánii. Vyhlídka na romantický hrad Alcázar vypínajícího se nad městem a městu dominující gotické katedrály.Odpolední prohlídka MADRIDU - hlavního města Španělska a nejvýše položené evropské metropole (655 m n.m.). Návštěva jedné z nejznámějších světových obrazáren Prado (3000 obrazů nejrůznějších škol, uměleckých směrů a období, unikátní jsou zejména sbírky děl španělských mistrů - El Greca, Goyi, Murilla a Velázqueze). Možnost návštěvy přilehlého Muzea moderního umění a Zámeckého parku. V podvečerních hodinách prohlídka Hlavního náměstí, radnice, Královského paláce a Španělského náměstí, kterému dominuje Cervantesův pomník se slavnými postavami románu - rytířem Donem Quijotem a sluhou Sancho Panzou. Individuální volno ve večerních hodinách, nocleh.
5 den: Dopolední zastávka ve městě CORDOBA - návštěva unikátní mešity z 8. století, která je jednou z největších v islámském světě ( 175 x 135). Odpolední návštěva města GRANADA - ležícím na úpatí pohoří Sierra Nevada, prohlídka zámku Alhambra - rozsáhlého souboru paláců se zahradami v arabském stylu, nocleh
6 den: Návštěva GIBRALTARU - britské korunní kolonie střežící Gibraltarský průliv mezi Evropou a Afrikou. Noční přejezd s hygienickými zastávkami.
7 den: Celodenní prohlídka BARCELONY - historického a kulturního centra Katalánska a druhého největšího města Španělska. Prohlídka nábřeží, kterému dominuje památník Kryštofa Kolumba a kotvící replika lodi Santa Maria, se kterou r.1492 dosáhl břehů Ameriky. Procházka ulicí Rambla, prohlídka Královského náměstí a Gotické čtvrti (katedrála sv.Eulálie, Biskupský palác, Velký královský palác, Místodržitelský palác, gotická radnice).Možnost návštěva Picassova muzea (více než 700 děl z raného období tvorby tohoto kubistického mistra) nebo největšího evropského akvária (unikátní nezapomenutelná procházka proskleným tunelem po mořském dně). V odpoledních hodinách prohlídka architektonických skvostů unikátního osobitého katalánského stavitele Gaudího - jeho nájemní domy na třídě Passeig de Grácia a chrám svaté Rodiny. Návrat do hotelu, nocleh.
8 den: V ranních hodinách odjezd domů, cesta nonstop s hygienickými zastávkami. Krátká zastávka v CANN.
9 den: Návrat ve večerních hodinách

spanelsko_gibraltar_jizni_francie_2.pdf

Zpět