SKOTSKO - YORK - WARWICK - LONDÝN

27.03.2009 10:29

DOTEK NESPOUTANÉ PŘÍRODY A TRADIC

"A zjevilo se mi Skotsko pod šedými nebesy…kamenné zítky běžící po stráních, na míle a míle stěží jeden kamenný domek, vše ostatní jen kapradí a kameny a tráva tuhá jako mech, ovce bez pastýře lezou po stráni… divná, tvrdá, jakoby předhistorická zem…. teskný a prázdný kraj, který se dosud nepodrobil ruce člověka…."

K.Čapek, Anglické listy


Program:

1 den: Odjezd v ranních hodinách. Noční přejezd SRN s hygienickými zastávkami
2 den: Příjezd do CALAIS, nalodění na trajekt, plavba přes kanál La Manche. Připlutí do Doveru. Pokračování v cestě do LONDÝNA - ranní prohlídka zámku WINDSOR. Procházka po Mostě milénia od Shakespearovského divadla Globe ke katedrále sv. Pavla - třetího největšího kostela světa - prohlídka chrámu, návštěva areálu Toweru se shlédnutím korunovačních klenotů, procházka podél Temže a po Tower Bridge, možnost prohlídky křižníku Bellfast. Zastávka v Greenwich - nultý poledník, osobní volno k návštěvě starobylého městečka a pubu, možnost nákupů, osobní volno. Ve večerních hodinách odjezd, noční přejezd do Skotska.
3 den: Ranní zastávka ve městě BERWICK UPON TWEED - strhující vyhlídka z hradeb na řeku Tweed, zastávka na rozeklaném pobřeží Severního moře s impozantní vyhlídkou na hrad Bamburgh, vycházka po mořském dně během odlivu na ostrov jménem HOLY ISLAND, kde jsou pozůstatky kláštera keltských mnichů. EYEMOUTH - typická skotská rybářská vesnička, procházka po pláži, krmení tuleňů. Mys ST. ABB´S HEAD - jeho útesy se zvedají do výšky 91 metrů a nabízejí podívanou na tisíce ptáků kroužících nad hladinou. Ve večerních hodinách ubytování, nocleh.
4 den: Po snídani odjezd do kopcovitého městečka STIRLING - jednoho z nejhezčích ve Skotsku přezdívaného za zeměpisné srdce Skotska, nad malými stěsnanými domečky Starého města se majestátně vypíná hrad, v němž prožila dětství skotská královna Marie Stuartovna. Cesta k překrásné jezerní oblasti - jezero LOCH LOMOND -největší sladkovodní jezero v Británii a jezero LOCH KATRINE - úžasná skotská scenérie - zalesněná údolí, řeky, vřesoviště a zrcadlící se jezerní plochy. Nocleh.
5 den: Po snídani odjezd města EDINBURGH - hlavního města Skotska. Celodenní prohlídka města- Edinburg Castle - hrad z 11.stol - sídlo skotských králů, prohlídka historického jádra města. Vyhlídka na velkolepé Forthské mosty - nejúchvatnější technický výtvor viktoriánské éry. Nocleh.
6 den: Po snídani odjezd jižním směrem zpět do Anglie, po cestě zastávka k prohlídce slavné gotické katedrály v historickém městě YORK. V odpoledních hodinách prohlídka největšího středověkého hradu Británie - hradu WARWICK vypínajícího se nad řekou Avon. Ve večerních hodinách ubytování, nocleh.
7 den: Celodenní prohlídka LONDÝNA - návštěva Westminsterského opatství, odjezd k Buckinghamskému paláci - londýnského sídla královny, střídání stráží, návštěva Britského muzea či Národní galerie. Pěší prohlídka - Oxford Street, náměstí Piccadilly Circus, čtvrť SOHO, Covent Garden, Trafalgarské náměstí, Whitehall a jízdní garda, Downing Street, parlament. V podvečerních hodinách "let" v London Eye - vyhlídka na město. Odjezd zpět do ČR, nalodění v Doveru, návrat na kontinent.
8 den: Návrat ve večerních hodinách (cca 22.00 hod.)

 

skotsko_york_warwick_londyn.pdf

Zpět