SKANDINÁVIE

24.03.2009 22:33

Dánsko - Švédsko - Norsko - svět jezer a fjordů

 


Program:

1 den: Odjezd v odpoledních hodinách. Přejezd SRN s hygienickými zastávkami
2 den: Ranní trajekt Warnemünde - Gedser, dopolední zastávka v ROSKILDE - prohlídka mohutné románsko- gotické katedrály - pohřebního místa dánských králů , návštěva Muzea vikingských lodí , muzeum leží přímo na břehu fjordu. V odpoledních hodinách prohlídka hlavního města Dánska - KODANĚ a jeho hlavních pamětihodností - Malá mořská víla, Královský zámek - Amalienborg, zámek Christiansborg - budova dánského parlamentu a nejvyššího soudu, starý přístav - Nyhavn. V podvečerních hodinách pokračování v cestě na východ do Švédska přes unikátní Öresundský most (mezi Kodaní a Malmö), do MALMÖ - hlavního města nejjižnější provincie Skane. Ubytování, nocleh.
3 den: Cesta po pobřeží Švédska do GÖTEBORGU, druhého největšího města Švédska. Pokračování v cestě do OSLO - hlavní město Norska, okružní jízda městem - radnice v přístavu, zámek , Nobelův institut, parlament, Vigelandspark - gigantické dílo norského sochaře G.Vigelanda ( více jak 200 soch a 17 metrový žulový monolit). - nocleh.
4 den: OSLO - návštěva muzea - Fram Polarskipet - kde uvidíte polární loď Amundsena či Muzea Kon-Tiki. Pokračování v cestě kolem největšího norského vnitrozemského jezera Mj?sa do LILLEHAMMERU - dějiště 17. zimních olympijských her v roce 1974 a pro ČR vítězného mistrovství světa v hokeji v roce 1999. Návštěva nejkrásnějšího norského skanzenu - Maihaugen, prohlídka olympijského stadionu. Noční přejezd k Hardangerské náhorní planině - severské tundře.
5 den: HARDANGERSKÁ PLANINA - největší norský přírodní park, snídaně u vodopádu V?ringfoss, trajekt přes Eidfjord. BERGEN - prohlídka města - rybí trh s čerstvými rybami, Bryggen - přístavní ulice s dřevěnýmidomy se špičanými štíty - nejznámější motiv města, vyjížďka lanovkou na 320 metrů vysokou horu Fl?ien nad městem - vyhlíka na noře.Nocleh.
6 den: Přejezd přes Eidfjord, cesta podél Sorfjordu, pod ledovcovým masivem, údolím Setesdall do přístavu KRISTIANSAND - prohlídka města. Noční plavba trajektem do severodánského města HIRTSHALS
7 den: HIRTSHALS- návštěva Muzea Severního moře ( největší evropské akvárium s objemem 4,5 mil.litů., v němž žijí sledi, makrely, žraloci a jiné ryby, krmení tuleňů). Cesta do města SKAGEN- nejsevernějšího dánského města , pěší vycházka na nejsevernější výběžek Dánska - GRENEN, kde se slévají vody Severního a Baltského moře, fascinující výhled. Cesta přes Jutský poloostrov na jih. Zastávka ve městě RIBE - nejstaršího dánského města, sídla dánského krále Waldemara II. Vítězného a jeho ženy Dagmar (dcery Přemysla Otakara I.), katedrála Panny Marie, středověké uličky, radnice - nejstarší v Dánsku, pozůstatky královského hradu. Ve večerních hodinách příjezd do Lübecku, nocleh.
8 den: LÜBECK - dopolední prohlídka unikátního středověkého komplexu hanzovního města - Holštýnská brána, radnice, která patří k nejpůsobivějším v Německu, kostel P. Marie - jedno z předních děl německé cihlové gotiky se dvěma 125 m vysokými věžemi.V odpoledních hodinách odjezd do ČR.
9 den: Návrat domů v brzkých ranních hodinách

skandinavie.pdf

Zpět