SEVERNÍ ŠPANĚLSKO - JIŽNÍ FRANCIE 2

20.03.2009 12:16

Za poznáním předřímské, římské, arabské, židovské a křesťanské kultury Pyrenejského poloostrova

 

"Ano, byl jsem ve Španělích. Bylo to strašně krásné a hluboké dobrodružství."

(K.Čapek, Výlet do Španěl)


Program:

1 den: Odjezd dopoledních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do CARCASSONNE. Pevnost Carcassonne je úžasně zrenovované pohádkové město, jehož historie sahá až do 1.stol.př.n.l., kdy zde Římané založili vojenský tábor díky výborné strategické poloze mezi Atlantikem a Středozemním mořem na důležité obchodní cestě mezi Pyrenejským poloostrovem a ostatní Evropou. Prohlídka Starého města obehnaného zdvojenými hradbami, románsko-gotické katedrály atd. Ve večerních hodinách ubytování, nocleh.
3 den: Po snídani odjezd do MONTSERRATU. Mezi skalami této 1236 metrů vysoké hory, kterou dle legendy vyřezávali pilou andělé, se nachází slavný montserratský klášter. Uvnitř se nalézá socha Panny Marie Montserratské ze 13.st.- tzv. Černé Madony - patronky Katalánska. Prohlídka kláštera, vyhlídka do údolí. V odpoledních hodinách prohlídka města TARRAGONY - města na pobřeží Středozemního moře bohatého zejména antickými památkami. prohlídka města - románsko-gotická katedrála, kyklopské hradby z předřímské doby, římské fórum a amfiteátr na pobřeží moře. Zastávka u římského akvaduktu (217 m dlouhý a 27 m vysoký). Ve večerních hodinách ubytování, nocleh.
4 den: Celodenní prohlídka BARCELONY - historického a kulturního centra Katalánska a druhého největšího města Španělska. Prohlídka nábřeží, kterému dominuje památník Kryštofa Kolumba a kotvící replika lodi Santa Maria, se kterou r.1492 dosáhl břehů Ameriky. Procházka ulicí Rambla, prohlídka Královského náměstí a Gotické čtvrti (katedrála sv.Eulálie, Biskupský palác, Velký královský palác, Místodržitelský palác, gotická radnice). Návštěva Picassova muzea (více než 700 děl z raného období tvorby tohoto kubistického mistra) nebo největšího evropského akvária (unikátní nezapomenutelná procházka proskleným tunelem po mořském dně). V odpoledních hodinách prohlídka architektonických skvostů unikátního osobitého katalánského stavitele Gaudího - jeho nájemní domy na třídě Passeig de Grácia a chrám svaté Rodiny. Návrat do hotelu, nocleh.
5 den: V dopoledních hodinách prohlídka ZARAGOZY - města ležícího v údolí řeky Ebra, ve kterém sídlil dvůr Aragonského království. zastávka k prohlídce gotické katedrály La Seo, která patří mezi unikáty gotického katedrálního stavitelství. V odpoledních hodinách návštěva MADRIDU - hlavního města Španělska a nejvýše položené evropské metropole (655 m n.m.). Návštěva jedné z nejznámějších světových obrazáren Prado (3000 obrazů nejrůznějších škol, uměleckých směrů a období, unikátní jsou zejména sbírky děl španělských mistrů - El Greca, Goyi, Murilla a Velázqueze). Možnost návštěvy přilehlého Muzea moderního umění a Zámeckého parku. V podvečerních hodinách prohlídka Hlavního náměstí, radnice, Královského paláce a Španělského náměstí, kterému dominuje Cervantesův pomník se slavnými postavami románu - rytířem Donem Quijotem a sluhou Sancho Panzou. Individuální volno ve večerních hodinách, ubytování, nocleh.
6 den: Po snídani odjezd do TOLEDA - tzv. císařského města (za vlády císaře Karla V. bylo hlavním městem španělské říše). Je to jedno z nejstarších španělských měst a první ve významu umělecko-historickém. Prohlídka města - gotická katedrála, arcibiskupský palác, radnice, synagoga, zámek Alcázar, Dům a muzeum El Greca. V odpoledních hodinách návštěva města SEGOVIA - města představujícího jedinečný soubor románských památek. Prohlídka nejvýznamnějšího dochovalého a dodnes funkčního římského akvaduktu na světe (167 oblouků, 728 m dlouhý a 28 m vysoký). Tato stavba je nejvýznamnějším svědectvím architektonického mistrovství římských stavitelů v Hispánii. Prohlídka romantického hradu Alcázar vypínajícího se nad městem a městu dominující gotické katedrály. Ve 21 hod. odjezd.
7 den: V ranních hodinách příjezd do MARSEILLE - celodenní prohlídka města - chrám chrám Notre-dame-de-la-Garde (úchvatná vyhlídka na celé město a záliv), Starý přístav, ulice La Canebiére, Nová katedrála. Volno v centru města. Plavba lodí na ostrůvek If (legendární vězení hraběte Monte Christa). V podvečer odjezd. Noční zastávka v MONTE CARLU.
8 den: Návrat ve večerních hodinách.

 

severni_spanelsko_jizni_francie_2.pdf

Zpět