Severní Německo - Dánsko - Švédsko

24.03.2009 22:32

Setkání se starobylými hanzovními městy - Hamburk, Lübeck, Berlín, severskou cihlovou gotikou a hrázděnými domy, důmyslnou vikingskou architekturou, malebnými dánskými ostrovy - Fyn a Sjaeland, Severním a Baltským mořem …


Program:

1 den: Odjezd v podvečerních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do HAMBURKU. Pěší prohlídka historického centra města - radnice, stará čtvrť Nikolaifleet, kostel sv. Michala, pomník Martina Luthera, hrázděné domky Krameramtswohnungen, tunel pro pěší pod Labem. Prohlídka hamburského přístavu - jednoho z největších evropských přístavů. V odpoledních hodinách prohlídka LÜBECKU - unikátního středověkého komplexu hanzovního města - Holštýnská brána, radnice, která patří k nejpůsobivějším v Německu, kostel P. Marie - jedno z předních děl německé cihlové gotiky se dvěma 125 m vysokými věžemi. Odjezd do dánského města Ribe, ubytování, nocleh.
3 den: Prohlídka města RIBE - nejstaršího dánského města, sídla dánského krále Waldemara II. Vítězného a jeho ženy Dagmar (dcery Přemysla Otakara I.), katedrála Panny Marie, středověké uličky, radnice - nejstarší v Dánsku, pozůstatky královského hradu. Návštěva vikingského skanzenu v okolí Ribe, odjezd do města BILLUND - návštěva LEGOLANDU (volný program v areálu zábavního parku, množství atrakcí), v podvečerních hodinách zastávka u SEVERNÍHO MOŘE, pohled na západ slunce a vycházka po pobřeží, návrat do hotelu, nocleh.
4 den: Odjezd na ostrov FYN, zastávka ve měste ODENSE - rodného města H.Ch.Andersena - krátká procházka městem, rodný dům H.Ch.Andersena. Cesta na východ na ostrov SJAELLAND, který je s ostrovem Fyn spojen nejdelším evropským mostem (délka 18 km, výška 72 m nad hladinou moře). Prohlídka hlavního města Dánska - KODANĚ a jeho hlavních pamětihodností - Malá mořská víla, Královský zámek - Amalienborg, zámek Christiansborg - budova dánského parlamentu a nejvyššího soudu, starý přístav - Nyhavn. V odpoledních hodinách pokračování v cestě na východ do Švédska přes ÖRESUNDSKÝ MOST (mezi Kodaní a Malmö), podvečerní prohlídka města MALMÖ - hlavního města nejjižnější provincie Skane. Procházka městem - nejstarší náměstí - Stora Torget, radnice, dům Jörgen Kocks hus - v něm pobýval na počátku 16.století král Gustav Vasa, lékárna Lejonet (z r.1571), pevnost Malmöhus (z 16.století).Ve večerních hodinách odjezd.
5 den: Po cestě domů prohlídka hlavního města SRN - BERLÍNA. Návštěva Říšského sněmu, Braniborská brána, třída Unter den Linden, Humboldtova univerzita, katedrála sv.Hedviky, Berlínský dóm, Alexanderplatz, ulice 17.června, Vítězný sloup, třída Kurfürstendamm - Pamětní kostel císaře Viléma, Check Point Charlie - dochovaný přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou, Postupimské náměstí, možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
6 den: Návrat v ranních hod.

severni_nemecko_dansko_svedsko.pdf

Zpět