Severní Německo - Dánsko - Berlín 3

24.03.2009 22:31

Po stopách hanzy a Vikingů

 

Setkání se starobylými hanzovními městy - Hamburk, Lübeck, Berlín, severskou cihlovou gotikou a hrázděnými domy, důmyslnou vikingskou architekturou, malebnou dánskou rovinatou krajinou, královnou Dagmar, Severním a Baltským mořem …


Program:

1 den: Odjezd v podvečerních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do Hamburku. Pěší prohlídka historického centra města - radnice, stará čtvrť Nikolaifleet, kostel sv. Michala, pomník Martina Luthera, hrázděné domky Krameramtswohnungen, tunel pro pěší pod Labem. Prohlídka hamburského přístavu - jednoho z největších evropských přístavů. V odpoledních hodinách prohlídka Lübecku - unikátního středověkého komplexu hanzovního města - Holštýnská brána, radnice, která patří k nejpůsobivějším v Německu, kostel P. Marie - jedno z předních děl německé cihlové gotiky se dvěma 125 m vysokými věžemi. Odjezd do dánského města Ribe, ubytování, nocleh.
3 den: Prohlídka města Ribe - nejstaršího dánského města, sídla dánského krále Waldemara II. Vítězného a jeho ženy Dagmar (dcery Přemysla Otakara I.), katedrála Panny Marie, středověké uličky, radnice - nejstarší v Dánsku, pozůstatky královského hradu. Návštěva vikingského skanzenu v okolí Ribe, odjezd do města Billund - návštěva Legolandu (volný program v areálu zábavního parku, množství atrakcí), v podvečerních hodinách zastávka u Severního moře, pohled na západ slunce a vycházka po pobřeží, nocleh.
4 den: V brzkých ranních hodinách odjezd na sever Jutského poloostrova do nejsevernějšího dánského města Skagen, pěší vycházka na nejsevernější výběžek Dánska - Grenen, kde se slévají vody Severního a Baltského moře, fascinující výhled. V odpoledních hodinách návštěva Muzea Severního moře ( největší evropské akvárium s objemem 4,5 mil.litů., v němž žijí sledi, makrely, žraloci a jiné ryby, krmení tuleňů) ve městě Hirtshals. Ve večerních hodinách odjezd směr Berlín.
5 den: Celodenní prohlídka hlavního města SRN - Berlína. Návštěva Říšského sněmu, Braniborská brána, třída Unter den Linden, Humboldtova univerzita, katedrála sv.Hedviky, Berlínský dóm, Alexanderplatz, návštěva Pergamonského muzea- exponáty z období starověku, antiky, islámské umění, ulice 17.června, Vítězný sloup, třída Kurfürstendamm - Pamětní kostel císaře Viléma, Check Point Charlie - dochovaný přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou, Postupimské náměstí, možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí. Ve večerních hodinách ubytování, nocleh.
6 den: Po snídani odjezd do skanzenu Lübbenau ve Spreewaldu - projížďka skanzenem na lodičkách po ramenech řeky Sprévy či návštěva loveckého záměčku Moritzburg. V poledních hodinách prohlídka hlavního města Saska - Drážďan, které jsou pro své architektonické skvosty nazývány "Florencií severu", návštěva Obrazárny starých mistrů ve Zwingeru - jedné z nejcennějších galerií evropského malířství do 18.století, prohlídka historického jádra města, návštěva krypty znovu budového kostela Frauenkirche.
V odpoledních hodinách odjezd do ČR. Návrat ve večerních hodinách.

severni_nemecko_dansko_berlin_3.pdf

Zpět