Severní Německo - Dánsko - Berlín 1

24.03.2009 22:31

Po stopách hanzy a Vikingů

 

Setkání se starobylými hanzovními městy - Hamburk, Lübeck, Berlín, severskou cihlovou gotikou a hrázděnými domy, důmyslnou vikingskou architekturou, malebnou dánskou rovinatou krajinou, královnou Dagmar, Severním a Baltským mořem …


Program:

1 den: Odjezd v podvečerních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do BRÉM - starobylého města, které ve středověku bohatlo z obchodu s kávou a vlnou a to díky své účasti v hanze. Prohlídka starého města - renesanční radnice, a románský dóm, starobylá čtvtˇ Schnoorviertel tvořená malými domky z 15.-18.století. Odpolední návštěva HAMBURKU. Pěší prohlídka historického centra města - radnice, stará čtvrť Nikolaifleet, kostel sv. Michala, pomník Martina Luthera, hrázděné domky Krameramtswohnungen, tunel pro pěší pod Labem. Prohlídka hamburského přístavu - jednoho z největších evropských přístavů. V podvečerních hodinách odjezd do Lübecku, ubytování, nocleh.
3 den: Prohlídka města RIBE - nejstaršího dánského města, sídla dánského krále Waldemara II. Vítězného a jeho ženy Dagmar (dcery Přemysla Otakara I.), katedrála Panny Marie, středověké uličky, radnice - nejstarší v Dánsku, pozůstatky královského hradu. Návštěva vikingského skanzenu v okolí Ribe, odjezd do města BILLUND - návštěva Legolandu (volný program v areálu zábavního parku, množství atrakcí), v podvečerních hodinách zastávka u SEVERNÍHO MOŘE, pohled na západ slunce a vycházka po pobřeží. Návrat zpět do Lübecku, nocleh.
4 den: V dopoledních hodinách prohlídka LÜBECKU - unikátního středověkého komplexu hanzovního města - Holštýnská brána, radnice, která patří k nejpůsobivějším v Německu, kostel P. Marie - jedno z předních děl německé cihlové gotiky se dvěma 125 m vysokými věžemi. Při návratu do ČR po cestě prohlídka hlavního města SRN - BERLÍNA - okružní jízda městem, Alexanderplatz, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, Humboldtova univerzita, katedrála sv.Hedviky, Říšský sněm, Braniborská brána, ulice 17.června, Vítězný sloup, třída Kurfürstendamm - Pamětní kostel císaře Viléma, Check Point Charlie - dochovaný přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou, Postupimské náměstí, možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí - největšího v Evropě.
5 den: Návrat v ranních hodinách.

severni_nemecko_dansko_berlin.pdf

Zpět