POLSKO 2

24.03.2009 22:23

Královské město KRAKOV - solné doly VĚLIČKA

Historicko - přírodovědná exkurze

 


Program:

  Odjezd v brzkých ranních hodinách, cesta nonstop s hygienickými zastávkami. V dopoledních hodinách příjezd do VĚLIČKY - prohlídka těchto nejstarších a nejhlubších solných dolů na světě, které jsou pro svoji mimořádnost zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. Návštěva unikátních podzemních prostor, kde je v soli vytesán chrám, kaple, je tu množství sochařských děl ze soli, solná jezera …
V odpoledních hodinách návštěva starobylého královského města KRAKOVA - bývalého hlavního města polského království, které je právem označované za srdce Polska. Město ležící na březích řeky Visly je též kolébkou polského státnictví a polské kultury. Prohlídka zámku Wawel a katedrály, vyhlídka na Vislu, procházka starým městem.Ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky.

Návrat domů v nočních hodinách

polsko2.pdf

Zpět