POLSKO

24.03.2009 22:22

OSVĚTIM - KRAKOV

Historická exkurze k doplnění učiva 8. a 9. tříd na téma: "Holocaust a genocida" 

 


Program:

Odjezd v brzkých ranních hodinách, cesta nonstop s hygienickými zastávkami.
  • V dopoledních hodinách příjezd do OSVĚTIMI. Prohlídka areálu koncentračního tábora, kde během 2. světové války bylo zmařeno cca 1.2 - 1.6 milionu lidských životů. Osvětim se stala jedním z koncentračních táborů, kde probíhalo masové vyvražďování Židů.Byly tu zřízeny první plynové komory, v nichž bylo denně vražděno 6 tisíc lidí. Osvětim se tak stala symbolem nacistického "konečného řešení židovské otázky", symbolem nelidskosti a genocidy.
  • V odpoledních hodinách návštěva starobylého královského města KRAKOV - bývalého hlavního města polského království, které je právem označovaného za srdce Polska. Město ležící na březích řeky Visly je též kolébkou polského státnictví a polské kultury.Prohlídka zámku Wawel a katedrály, vyhlídka na Vislu, procházka starým městem.Osobní volno. Ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky.
Návrat domů v nočních hodinách.

polsko.pdf

Zpět