PERLY SEVERNÍ ITÁLIE

24.03.2009 22:15

Benátky - Verona - Florencie - Pisa - Řím

Překročme v době babího léta alpský masiv až do srdce Středomoří a křesťanství, do kolébky demokracie, kultury i vědy.


Program:

1 den: Odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd Rakouskem s hygienickými přestávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do BENÁTEK. Prohlídka historického jádra ostrovního města - náměstí sv. Marka, chrám sv. Marka, Dóžecí palác, Most vzdechů, kampanila - výhled z jejího ochozu ve výšce 99 m na Benátky, chrám Zdraví aj. Plavba lodí zpět na parkoviště přes kanál Grande (nejslavnější benátský kanál) - most Akademie, most Rialto, paláce benátské šlechty. Odjezd do FLORENCIE - kolébky renesance. Prohlídka města - chrám P. Marie Květné, Rajská brána, Ponte Vecchio, gotická radnice - Palazzo Vecchio aj. Odjezd směr Řím, ubytování, nocleh.
3 den: ŘÍM - celodenní prohlídka nejcennějších pamětihodností města - návštěva VATIKÁNU - Bazilika sv. Petra, prohlídka Sixtinské kaple a exponátů Vatikánských muzeí, Andělský hrad a most, Navonské náměstí - nejkrásnější barokní náměstí v Římě, Pantheon - vrcholné dílo římského antického umění, Fontana di Trevi - nejmonumentálnější barokní fontána v Římě, Benátské náměstí, Národní památník krále Viktora Emanuela II., Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. Podvečerní procházka podél řeky Tibery přes Tiberský ostrov. Nocleh.
4 den: Po snídani odjezd do PISY. Návštěva jedinečného komplexu románských architektonických skvostů na Campo dei Miracoli (šikmá věž, dóm, baptisterium). V odpoledních hodinách příjezd do VERONY, zde prohlídka třetího největšího amfiteátru Římské říše, domu Julie Capuletové s legendárním balkónem. V podvečerních hodinách příjezd k největšímu italskému jezeru LAGO DI GARDA, prohlídka malebného lázeňského města Sirmione a jeho fascinující dominanty - středověkého hradu Rocca Scaligera, procházka městem, vyhlídka na úchvatnou scenérii zasněžených vrcholků hor, osobní volno. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
5 den: Příjezd v dopoledních hodinách.

 

perly_severni_italie.pdf

Zpět