PERLY JIŽNÍ ITÁLIE

24.03.2009 22:12

NEAPOL - POMPEJE - VESUV - CAPRI - ŘÍM

"Z dálky Neapol leží zlatě na sluníčku, tuhle napřed pěkná pinie, tamhle to modré je Capri, Vesuv vydechuje kousek bělavé vaty… Sorrento daleko a čisťounce svítí… A voda sorrentská je modřejší než každá voda na světě… Bože, je to hezké."

Karel Čapek, Italské listy, 1923


Program:

1 den: Odjezd v ranních hodinách, průjezd Rakouskem a Itálií nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: Celodenní prohlídka Pompejí - antického města zničeného r.79 n.l. výbuchem sopky Vesuv - neopakovatelný zážitek - procházka antickými ulicemi, prohlídka interiérů domů, hospůdek, amfitaátru, divadel, paláců i nekropole. V podvečerních hodinách ubytování, nocleh.
3 den: Po snídani odjezd na horu Vesuv - výjezd autobusem k vrcholu a konečný výšlap ke kráteru sopky, úžasný pohled nejen do kráteru ale i výhled na Neapolský záliv. V odpoledních hodinách prohlídka historického jádra města Neapol. Nocleh.
4 den: Po snídani odjezd do Sorrenta a odtud plavba lodí na ostrov Capri - nejkrásnější ostrov Tyrhenského moře, město Capri, vila císaře Tiberia, výhledy na záliv a útesy I Faragliony, výlet mikrobusem do Anacapri - výhled z vily San Michelle na přilehlé ostrovy, osobní volno, nákup suvenýrů, v podvečerních hodinách plavba zpět, nocleh.
5 den: Po snídani odjezd do Říma - Vatikán, Bazilika sv.Petra, Andělský hrad a most, Pantheon, Fontana di Trevi, Španělské schody, Památník Viktora Emanuela II., Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, Konstantinův oblouk. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
6 den: Návrat v odpoledních hodinách.

perly_jizni_italie.pdf

Zpět