P a ř í ž

20.03.2009 12:14

"Dáma na Seině"

Vydejme se po stopách francouzskýh králů a císařů, malířů a sochařů, zpěváků a básníků …., nechme se i my okouzlit tímto věčně mladým a nekonečně inspirujícím městem na Seině.


Program:

1 den: Odjezd v odpoledních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do PAŘÍŽE. Zastávka u Národní knihovny - prohlídka exteriéru této unikátní moderní budovy, cesta do centra města autobusem, pěší prohlídka historického jádra města - náměstí Vendome se Slavkovským sloupem, náměstí a chrám Madeleine, náměstí Concorde, Bourbonský palác, Tuilerijské zahrady, Louvre, Královský palác, kostel sv. Eustacha, zastávka na občerstvení ve čtvrti Les Halles, prohlídka kulturního centra G. Pompidou, Radnice, ostrova La Cité (Justiční palác, Kaple Všech svatých - vrcholný gotický skvost), odjezd busem na prohlídku náměstí Bastily. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3 den: Odjezd busem na Montmartre - pěší prohlídka této čtvrti umělců a jejich dominant - baziliky Sacre Coeur a kabaretu Moulin Rouge. Návrat do centra města - okružní jízda po těchto pamětihodnostech - náměstí Ch. de Gaulla, Vítězný oblouk, Champs-Elysées, v odpoledních hodinách prohlídka supermoderní čtvrti La Défensé, vyhlídka na Paříž, osobní volno, v podvečerních hodinách návštěva světoznámého barokního zámku Versailles - procházka zámeckým parkem. Návrat do hotelu, nocleh.
4 den: Odjezd do centra Paříže, pěší prohlídka Latinské čtvrti a jejích dominant - Pantheonu, univerzity Sorbona, Lucemburského paláce. V odpoledních hodinách návštěva Musée d'Orsay - prohlídka obrazů největší světové kolekce impresionismu (Monet, Renoir, Degas, Cézanne, van Gogh) a dalších uměleckých směrů počátku 20. století, prohlídka areálu Invalidovny (návštěva dómu - pohřebního místa francouzského císaře Napoleona Bonaparta), v podvečerních hodinách návštěva Eiffelovy věže, večerní plavba lodí po Seině, po setmění pohled na osvětlenou Eiffelovu věž z teras Trocadéra. Při zpáteční cestě do ČR zastávka u katedrály v REMEŠI (korunovačního místa francouzských králů).
5 den: V ranních hodinách příjezd do AMBERGU. Procházka městem, možnost nákupů, návštěva Kurfiřtských lázní (aquapark pod střechou s mnoha vodními atrakcemi - vířivky, tobogán, divoká voda, parní lázeň).Návrat ve večerních hodinách.

 

pariz.pdf

Zpět