OSTŘIHOM - VISEGRÁD - BUDAPEŠŤ EGER - MISKOLC

24.03.2009 22:20

Víkendový relaxačně poznávací zájezd

"Ostřihom je jedno z nejstarších měst Maďarska, městem, kterým kráčely dějiny - bylo 1. sídlem Arpádovců, odtud vzešly základy uherské státnosti. Visegrád skýtá úžasný výhled do údolí Dunaje. Budapešť je jednou z nejskvělejších metropolí staré rakousko-uherské monarchie - je městem, které je neodmyslitelně spojeno s majestátním Dunajem, paprikou, gulášem, čardášem, tokajským vínem, je městem kaváren a samozřejmě baštou lázeňství, neboť je to jediné velkoměsto na světě, které má víc jak 100 termálních pramenů a 50 lázní. Eger je především městem vína a zábavy, jeskynní termální lázně u města Miskolc - Tapolca jsou světovým unikátem."


Program:

1 den: Odjezd v brzkých ranních hodinách. Dopolední procházka centrem OSTŘIHOMI, kde se r. 1000 nechal Štěpán korunovat uherským králem - zřícenina románského hradu, klasicistní bazilika - největší kostel na území Maďarska, sídlo arcibiskupa, křivolaké uličky.
VISEGRÁD- nádherná vyhlídka ze zříceniny hradu zničeného Turky do údolí, kterým protéká majestátní Dunaj. Zde se konala diplomatická schůzka českého krále Jana Lucemburského s polským a uherským králem.Odjezd do BUDAPEŠTI. Prohlídka antického Aquinca - základů dnešního města - rozvaliny domů, lázní a amfiteátru, Gellértův vrch s pevností, Hradní vrch ( Hradní palác, středověké uličky, Stará radnice, kostel sv.Matyáše), Rybářská bašta s nezapomenutelnou vyhlídkou na město. Okružní jízda městem - Parlament, Státní opera, Alžbětin most, Markétin ostrov. Prohlídka interiéru baziliky sv. Štěpána - jsou zde uloženy ostatky sv. Štěpána. Odpolední volno, možnost nákupů. Možnost večerní plavby po Dunaji. Ubytování, nocleh.
2 den: Dopolední návštěva Parlamentu - prohlídka interiéru překrásné pseudogotické budovy včetně maďarských korunovačních klenotů. Prohlídka Náměstí hrdinů - Památníku milénia. V poledních hodinách odjezd do EGERU -" barokní perly Maďarska" - podvečerní relaxace v termálních lázních. Možnost večerního posezení v některém z vinných sklípků a ochutnávky věhlasného egerského vína a dalších maďarských specialit. Nocleh.
3 den: V ranních hodinách prohlídka pamětihodností EGERU - náměstí s klasicistním chrámem (druhá největší kostelní stavba Maďarska), hrad - vyhlídka na město, turecký minaret, osobní volno. V odpoledních hodinách odjezd do proslulých jeskynních termálních lázní MISKOLC -TAPOLCA - relaxace. Volno k nákupům. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
4 den: Návrat domů v brzkých ranních hodinách.

ostrihom_visegrad_budapest.pdf

Zpět