NORMANDIE - JIŽNÍ ANGLIE - LONDÝN

27.03.2009 10:29

DOTEK TRADIC

"Člověk z pevniny si dodává důležitosti tím, že povídá, Angličan tím, že mlčí."

K.Čapek, Anglické listy


Program:

1 den: Odjezd v ranních hodinách. V odpoledních hodinách příjezd do NORIMBERKU. Prohlídka historického jádra města obklopeného gotickými hradbami, jehož dominantou je císařský hrad, pod nímž se nachází spleť uliček s gotickými hrázděnými domu a kostely. Prohlídka interiéru domu A.Dürera, osobní volno. Ve večerních hodinách odjezd. Noční přejezd SRN s hygienickými zastávkami.
2 den: V ranních hodinách příjezd do AMIENS- města proslaveného díky své vznosné gotické katedrále Notre-Dame- největší a nejlépe dochovanou katedrálou Francie. Prohlídka starého města a katedrály. Odpolední pobyt na Alabastrovém pobřeží Normandie - křídové útvary ve tvaru slonů známé z obrazů slavného impresionisty Clauda Moneta, zastávka v přímořském letovisku ETRÉTAT - vycházka po pláži a pobřeží, osobní volno. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu v blízkosti Calais, ubytování, nocleh.
3 den: Ráno odjezd do CALAIS, nalodění na trajekt, plavba přes kanál La Manche. Připlutí do DOVERU, prohlídka zdejšího hradu nad městem, krásná vyhlídka do okolí, procházka centrem tohoto malebného přístavního města, odjezd do CANTERBURY - sídla anglického arcibiskupa. Prohlídka největší gotické katedrály na světě a historické části města. V odpoledních hodinách prohlídka Hampton Court Palace - nejkrásnějšího a nejzajímavějšího královského paláce, ležícího na okraji LONDÝNA. Pobývaly tu manželky krále Jindřicha VIII. K zámku přiléhá obrovský park s bludišti a fontánami. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování a nocleh.
4 den: Po snídani odjezd do centra LONDÝNA - prohlídka areálu Toweru se shlédnutím korunovačních klenotů, procházka podél Temže a po Tower Bridge. Prohlídka katedrály sv.Pavla, druhého největšího kostela na světě, procházka po Mostě milénia k Shakespearovskému Globe, Dům Sherlocka Holmese, návštěva Muzea voskových figurín Madame Tussaud's, Downing Street. Zastávka v Greenwich - nultý poledník, osobní volno. Nocleh.
5 den: Po snídani odjezd k Buckinghamskému paláci, návštěva Westminsterského opatství a Britského muzea. Pěší prohlídka - Oxford Street, Hyde Park, náměstí Piccadilly Circus, čtvrť SOHO, Trafalgarské náměstí, parlament. V podvečerních hodinách "let" v London Eye - vyhlídka na město.. Ve večerních hodinách odjezd do Doveru, nalodění, návrat na kontinent.
6 den: Návrat ve večerních hodinách.

 

normandie_jini_anglie_londyn.pdf

 

Zpět