NĚMECKÝ LEGOLAND a ULM

27.03.2009 10:17

(školní výlet)

"Už z dálky je vidět věž ulmského chrámu, která je svými 161metry nejvyšší kostelní věží na světě. Na její ochoz v roce 1492 vystoupal sám císař Maxmilián, aby si dopřál pohled na vzdálené vrcholky Alp… Užijte si den plný zábavy, dobrodružství i poznání v zábavním parku LEGOLAND spolu se svými kamarády či rodiči."


Program:

1 den: Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do zábavního parku LEGOLAND ve městě GÜNZBURG, celodenní program v areálu zábavního parku. Park se skládá z několika částí: Miniland- jedná se o zmenšený svět vybudovaný z cca.25mil. kostek stavebnice Lega, jsou tu k vidění např. Benátky, Berlín, hamburský přístav, Franfurkt, Holandsko, Letiště Mnichov, Švýcarsko, Země rytířů - kde lze projíždět strašidelnými jeskyněmi či létat ve výškách… Země dobrodružství - můžete se tu svést kanoí divokou řekou a vodopádem, vidět divoká zvířata… Země fantazie - zde můžete popustit uzdu své představivosti, vlastnoručně si postavit z legokostek model a vyzkoušet si ho, Lego City - lze se tu projíždět v legoautech či si projít legotovárnu, kde se před vašimi zraky vyrábějí legokostičky, Lego X treme - zde si naprogramujte vámi postaveného robota či si do sytosti užijte jízdy po vodě, vyzkoušejte auta na testovací dráze… V podvečerních hodinách odjezd do starobylého města ULM, ležícího na Dunaji, jehož původ sahá až do roku 854. Ve středověku to bylo jedno z nejbohatších měst v Evropě. Město je rodištěm Alberta Einsteina. Prohlídka historické části města a jeho hlavní dominanty - gotické baziliky s nejvyšší kostelní věží na světě, goticko-renezanční radnice s orlojem, hlavní náměstí - Marktplatz s gotickou kašnou, osobní volno.Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
3 den: Návrat v ranních hodinách.
Fakultativně možno objednat: Ubytování ve 1/2 pokoji: 290,-Kč/ os./ 2.noci

 

nemecky_legoland_a_ulm.pdf

Zpět