NĚMECKÁ GOTICKÁ ARCHITEKTURA A ALBRECHT DÜRER

27.03.2009 10:16

AMBERG - NORIMBERK - ROTHENBURG

(Historicko - zeměpisná exkurze za poznáním krás Bavorska k doplnění reálií německého jazyka)

 

"Maluje i to, co se namalovat nedá, oheň, paprsky slunce, hromy, blesky a dokonce i to, co nelze vidět - vjemy, city, celou lidskou duši."

Erasmus Rotterdamský o Albrechtu Dürerovi


Program:

1 den: Odjezd v nočních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do AMBERGU. Prohlídka historického jádra města (pozdně gotická radnice, gotický farní kostel, hrázděné domy, zachovalé hradby s příkopy, věžemi a čtyřmi branami). Návštěva Kurfiřtských lázní (aquapark pod střechou - vířivky, tobogán, kanál s divokou vodou, parní lázně a další atrakce). V poledních hodinách odjezd do NORIMBERKU. Prohlídka historického jádra města obklopeného gotickými hradbami, jehož dominantou je císařský hrad, pod nímž se nachází spleť uliček s gotickými hrázděnými domu a kostely. Prohlídka interiéru domu A.Dürera, ohutnávka typické bavorské kuchyně, osobní volno. V podvečerních hodinách odjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3 den: Po snídani odjezd do ROTHENBURGU - města s jedním z nejzachovalejších historických jader v Německu, které je dokonalou ukázkou středověkého urbanismu (gotické kostely, hrázděné domy, zachovalý komplex gotického opevnění, renesanční radnice). Prohlídka historického jádra města, osobní volno, ve večerních hodinách odjezd.
4 den: Návrat k budově školy v ranních hodinách

 

nemecka_goticka_architektura.pdf

Zpět