Nejen za vínem do Alsazska, Champagne a Burgundska

20.03.2009 12:14

REMEŠ - EPERNAY- HAUTVILLER - PAŘÍŽ - VÉZELAY - CLUNY - BEAUJOLAIS - STRASBOURG

Vydejte se za věhlasným francouzským vínem ať už je to réva z Burgund , kterou k nám dovezl " otec vlasti" Karel IV. či oblíbené beaujolais až po ryze královský mok - perlivé živé víno - šampaňské…..Vinice nalezneme ve Francii všude, i v centru Paříže na Montmartru….Víno je duševním pokrmem tak jako umění. Malebné vinice, návrší a údolí Francie poseté skvosty románské a gotické architektury zahřejí Vaše srdce i duši.


Program:

1 den: Odjezd v odpoledních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do provincie CHAMPAGNE. Návštěva centra provincie Champagne - REMEŠE - prohlídka věhlasné gotické katedrály - korunovačního místa francouzských králů. Procházka historickým centrem města, návštěva některého vinného sklepa produkujícího šampaňské, ochutnávka. Odjezd do malebné osady EPERNAY- bezesporu jednoho z nejhezčích měst regionu obklopeného malebnými vinicemi, ochutnávka vín, procházka městem. Návštěva vesničky HAUTVILLER - prohlídka opatství proslaveného jménem Dom Pérignon - kolébky věhlasného perlivého vína. Ubytování, nocleh.
3 den: Po snídani odjezd do PAŘÍŽE - náměstí Bastily, náměstí a chrám Madeleine - procházka touto baštou kulinářství, Montmartre - pěší prohlídka této čtvrti umělců a jejích dominant - baziliky Sacre Coeur s vyhlídkou na Paříž a kabaretu Moulin Rouge. Okružní jízda po těchto pamětihodnostech - náměstí Ch. de Gaulla, Vítězný oblouk, Champs -Elysées - pěší procházka po této nejslavnější pařížské třídě, pokračování v okružní jízdě- areál Invalidovny s dómem, v němž je pochován Napoleon Bonaparte, Latinská čtvrt a její dominanty - Pantheonu, univerzity Sorbona, Lucemburského paláce, Ille-de-la-Cité - pěší prohlídka ostrůvku pařížské civilizace a jeho gotických skvostů - katedrály Notre Dame a San Chapelle, Radnice, Louvre - největší palácový komplex na světě, volno k návštěvě muzea či k nákupu suvenýrů a občerstvení, Tuillerijské zahrady, náměstí Concorde. osobní návštěva Eiffelovy věže, po setmění pohled na osvětlenou věž z teras Trocadéra. Ve večerních hodinách plavba lodí po Seině, návrat do hotelu, Nocleh.
4 den: V ranních hodinách odjezd do BURGUNDSKA. VÉZELAY - prohlídka úchvatné monumentální baziliky Máří Magdalény, která je mistrovským dílem románsko - burgundského umění 12. století. ABBEAYE DE FONTENAY - nejstarší dochovaný cisterciácký klášter z počátku 12.stol. - vynikající obraz středověkého klášterního života. CLUNY - opatství založené v roce 910 se stalo po celá staletí nejmocnějším v křesťanském světě a bylo označováno za " zázrak". Podvečer ve světoznámé vinné oblasti BEAUJOLAIS proslavené produkcí červeného vína s ovocnou příchutí, zastávka ve vinném sklepě, ochutnávka a nákup vín. Nocleh.
5 den: Odjezd do domů, po cestě zastávka v hlavním městě ALSASKA - STRASBOURG - starobylé město je přezdívané díky své poloze " křižovatkou Evropy" a dnes jedno z "hlavních měst" Evropské unie. Pěší procházka historickým jádrem města, návštěva slavné gotické katedrály Notre-Dame, možnost plavby lodí po kanálech lemující Staré město.
6 den: V brzkých ranních hodinách návrat domů.

 

nejen_za_vinem_do_alsazska.pdf

Zpět