JIŽNÍ POBŘEŽÍ ANGLIE - OXFORD - STONEHENGE SALISBURY - LONDÝN

27.03.2009 10:28

"Nevím proč, ale tato střízlivá Anglie mi připadá nejpohádkovější a nejromantičtější ze všech zemí, které jsem viděl"

K.Čapek, Anglické listy


Program:

1 den: Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd SRN s hygienickými zastávkami.
2 den: V ranních hodinách příjezd do KOLÍNA NAD RÝNEM - prohlídka světoznámé gotické katedrály, volno v historické části města, vyhlídka na největší německou řeku Rýn. V odpoledních hodinách prohlídka města CÁCHY - korunovačního města římských králů - prohlídka unikátního dómu - karolínská oktogonální oltářní část obestavěná gotickým chórem, mramorový trůn císaře Karla Velikého (z roku 800), procházka historickou částí města, osobní volno. V odpoledních hodinách odjezd. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3 den: Ráno odjezd do CALAIS, nalodění na trajekt, plavba přes kanál La Manche. Připlutí do DOVERU,cesta přes HASTINGS, kde se roku 1066 odehrála bitva při níž Vilém Dobyvatel ovládl Anglii, zastávka v přímořském lázeňském městě BRIGHTON, cesta po pobřeží do města PORTSMOUTH - prohlídka anglické vlajkové lodi HMS VICTORY na jejíž palubě v bitvě u Trafalgaru roku 1805 zemřel admirál Nelson, odjezd do hotelu, nocleh.
4 den: Po snídani odjezd do centra LONDÝNA - ranní procházka po Mostě milénia od Shakespearovského divadla Globe ke katedrále sv. Pavla - třetího největšího kostela světa - prohlídka chrámu, návštěva areálu Toweru se shlédnutím korunovačních klenotů, procházka podél Temže a po Tower Bridge, Hyde Park, Dům Sherlocka Holmese, návštěva Muzea voskových figurín Madame Tussaud's. Zastávka v Greenwich - nultý poledník, osobní volno k návštěvě starobylého městečka a pubu, možnost nákupů, nocleh.
5 den: Po snídani odjezd do SALISBURY - prohlídka věhlasné gotické katedrály s majestátní nejvyšší kostelní věží Anglie (123 m) a starobylého města, návštěva STONEHENGE -nejslavnějšího pravěkého monumentu v Evropě, v podvečerních hodinách návštěva OXFORDU - slavného univerzitního města na soutoku řek Temže a Cherwell - prohlídka univerzitních kolejí a katedrály, ve večerních hodinách návrat do hotelu, nocleh.
6 den: Po snídani odjezd do centra LONDÝNA - návštěva Westminsterského opatství, odjezd k Buckinghamskému paláci - londýnského sídla královny, střídání stráží, návštěva Britského muzea či Imperiálního muzea války. Pěší prohlídka - Oxford Street, náměstí Piccadilly Circus, čtvrť SOHO, Trafalgarské náměstí, Covent Garden, Trafalgarské náměstí, Whitehall a jízdní garda, Downing Street, parlament. V podvečerních hodinách "let" v London Eye - vyhlídka na město. Ve večerních hodinách odjezd do Doveru, nalodění, návrat na kontinent.
7 den: Návrat ve večerních hodinách

 

jizni_pobrezi_anglie.pdf

Zpět