JIŽNÍ ANGLIE - LONDÝN - OXFORD - WARWICK

27.03.2009 10:28

DOTEK TRADIC

"Člověk z pevniny si dodává důležitosti tím, že povídá, Angličan tím, že mlčí."

K.Čapek, Anglické listy


Program:

1 den: Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd SRN s hygienickými zastávkami.
2 den: V ranních hodinách příjezd do KOLÍNA NAD RÝNEM - prohlídka světoznámé gotické katedrály, volno v historické části města, vyhlídka na největší německou řeku Rýn. V odpoledních hodinách návštěva města CÁCHY - korunovačního města římských králů - prohlídka unikátního dómu - karolínská oktogonální oltářní část obestavěná gotickým chórem, mramorový trůn císaře Karla Velikého (z roku 800!), procházka historickou částí města.Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3 den: Ráno odjezd do CALAIS, nalodění na trajekt, plavba přes kanál La Manche. Připlutí do DOVERU, prohlídka zdejšího hradu nad městem, krásná vyhlídka na moře, či procházka centrem tohoto malebného přístavního města, odjezd do CANTERBURY - sídla anglického arcibiskupa. Prohlídka největší gotické katedrály na světě a historické části města. V odpoledních hodinách prohlídka HAMPTON COURT PALACE - nejkrásnějšího a nejzajímavějšího královského paláce, ležícího na okraji LONDÝNA. Pobýval tu král Jindřicha VIII. a jeho ženy. K zámku přiléhá obrovský park s bludišti a fontánami. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování a nocleh.
4 den: Po snídani odjezd do OXFORDU - slavného univerzitního města na soutoku řek Temže a Cherwell - prohlídka univerzitních kolejí a katedrály. V odpoledních hodinách prohlídka největšího středověkého hradu Británie - hradu WARWICK vypínajícího se nad řekou Avon Ve večerních hodinách návrat do hotelu, nocleh.
5 den: Po snídani odjezd do centra LONDÝNA - ranní procházka po Mostě milénia od Shakespearovského divadla Globe ke katedrále sv.Pavla - třetího největšího kostela světa - prohlídka chrámu, návštěva areálu Toweru se shlédnutím korunovačních klenotů, procházka podél Temže a po Tower Bridge, Hyde Park, Dům Sherlocka Holmese, návštěva Muzea voskových figurín Madame Tussaud's. Zastávka v Greenwich - nultý poledník, osobní volno k návštěvě starobylého městečka a pubu, možnost nákupů, nocleh.
6 den: Po snídani odjezd do centra LONDÝNA - návštěva Westminsterského opatství, odjezd k Buckinghamskému paláci - londýnského sídla královny, střídání stráží, návštěva Britského muzea či Imperiálního muzea války. Pěší prohlídka - Oxford Street, náměstí Piccadilly Circus, čtvrť SOHO, Trafalgarské náměstí, Covent Garden, Trafalgarské náměstí, Whitehall a jízdní garda, Downing Street, parlament. V podvečerních hodinách "let" v London Eye - vyhlídka na město. Ve večerních hodinách odjezd do Doveru, nalodění, návrat na kontinent.
7 den: Návrat do Třebíče i Brna ve večerních hodinách.

 

jizni_anglie_londyn_oxfodr_warwick.pdf

Zpět