JIŽNÍ ANGLIE A LONDÝN

27.03.2009 10:27

DOTEK TRADIC

"Člověk z pevniny si dodává důležitosti tím, že povídá, Angličan tím, že mlčí."

K.Čapek, Anglické listy


Program:

1 den: Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd SRN s hygienickými zastávkami.
2 den: V ranních hodinách příjezd do KOLÍNA NAD RÝNEM - prohlídka světoznámé gotické katedrály, volno v historické části města, vyhlídka na největší německou řeku Rýn. V odpoledních hodinách prohlídka města CÁCHY - korunovačního města římských králů - prohlídka unikátního dómu - karolínská oktogonální oltářní část obestavěná gotickým chórem, mramorový trůn císaře Karla Velikého (z roku 800), procházka historickou částí města, osobní volno. V odpoledních hodinách odjezd. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3 den: Ráno odjezd do CALAIS, nalodění na trajekt, plavba přes kanál La Manche. Připlutí do DOVERU, prohlídka zdejšího hradu nad městem, krásná vyhlídka do okolí či procházka centrem tohoto malebného přístavního města, odjezd do CANTERBURY - sídla anglického arcibiskupa. Prohlídka největší gotické katedrály na světě a historické části města. V odpoledních hodinách prohlídka HAMPTON COURT PALACE - nejkrásnějšího a nejzajímavějšího královského paláce Británie , ležícího na okraji Londýna. Pobývaly tu manželky krále Jindřicha VIII. K zámku přiléhá obrovský park s bludišti a fontánami. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování a nocleh.
4 den: Po snídani odjezd do centra LONDÝNA - ranní procházka po Mostě milénia od Shakespearovského divadla Globe ke katedrále sv.Pavla - třetího největšího kostela světa - prohlídka chrámu, návštěva areálu Toweru se shlédnutím korunovačních klenotů, procházka podél Temže a po Tower Bridge, Hyde Park, Dům Sherlocka Holmese, návštěva Muzea voskových figurín Madame Tussaud's. Zastávka v Greenwich - nultý poledník, osobní volno k návštěvě starobylého městečka a pubu, možnost nákupů, nocleh.
5 den: Po snídani odjezd do centra LONDÝNA- návštěva Westminsterského opatství, odjezd k Buckinghamskému paláci - londýnského sídla královny, střídání stráží, návštěva Britského muzea či Imperiálního muzea války. Pěší prohlídka - Oxford Street, náměstí Piccadilly Circus, čtvrť SOHO, Trafalgarské náměstí, Covent Garden, Trafalgarské náměstí, Whitehall a jízdní garda, Downing Street, parlament. V podvečerních hodinách "let" v London Eye - vyhlídka na město. Ve večerních hodinách odjezd do Doveru, nalodění, návrat na kontinent.
6 den: Návrat ve večerních hodinách

 

jizni_anglie_a_londyn.pdf

Zpět