JARO - PODZIM V SASKU A BRANIBORSKU

27.03.2009 10:13

Drážďany - Postupim - Berlín

(historicko-politologická exkurze s možností jazykové praxe)


Program:

1 den: Odjezd ve večerních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách prohlídka hlavního města Saska - DRÁŽĎAN, které jsou pro své architektonické skvosty nazývány "Florencií severu", prohlídka historického jádra města, Frauenkirche, nádvoří Zwingeru, vyhlídka na Labe. V odpoledních hodinách příjezd do POSTUPIMI - hlavního města Braniborska, procházka parkem zámku Sanssouci, který je řazen k předním rokokovým skvostům Evropy, prohlídka zámku Cecilienhof, ve kterém se v roce 1945 konala Postupimská konference o poválečném uspořádání Německa a Evropy. Odjezd do hotelu, ubytování. Večerní vyjížďka do VÝCHODNÍHO BERLÍNA. Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, katedrála sv. Hedviky, Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita. Návštěva vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké). Nocleh.
3 den: ZÁPADNÍ BERLÍN
Prohlídka nově zrekonstruované budovy Říšského sněmu, pohled na město z vyhlídkové terasy na střeše budovy. Braniborská brána, Ulice 17.června, Vítězný sloup, zámky Bellevue a Charlottenburg. Návštěva Egypského muzea. Třída Kurfürstendamm, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum, osobní volno. Check Point Charlie - dochovaný historický přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou. Postupimské náměstí - největší staveniště Evropy, kde vzniká supermoderní čtvrť, unikátní ukázka moderní architektury. Možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí - největšího v Evropě. V podvečerních hodinách cesta zpět do republiky.
4 den: Návrat v ranních hodinách

 

jaro_v_sasku_a_braniborsku.pdf

Zpět