JARO - PODZIM V SASKU A BRANIBORSKU 4

27.03.2009 10:15

Drážďany - Postupim - Berlín


Program:

1 den: Odjezd ve večerních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V dopoledních hodinách prohlídka hlavního města Saska - DRÁŽĎAN, které jsou pro své architektonické skvosty nazývány "Florencií severu", prohlídka historického jádra města, Frauenkirche, nádvoří Zwingeru, vyhlídka na Labe. V odpoledních hodinách příjezd do POSTUPIMI - hlavního města Braniborska, procházka parkem zámku Sanssouci, který je řazen k předním rokokovým skvostům Evropy, prohlídka zámku Cecilienhof, ve kterém se v roce 1945 konala Postupimská konference o poválečném uspořádání Německa a Evropy. Procházka Holanskou čtvrtí a čtvrtí Alexandrovka. Odjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3 den: ZÁPADNÍ BERLÍN
Prohlídka nově zrekonstruované budovy Říšského sněmu, pohled na město z vyhlídkové terasy na střeše budovy. Braniborská brána, Ulice 17.června, Vítězný sloup, zámky Bellevue a Charlottenburg. Třída Kurfürstendamm, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum, osobní volno. Check Point Charlie - dochovaný historický přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou. Možnost návštěvy Muzea berlínské zdi a Židovského muzea či Technického muzea. Postupimské náměstí - největší staveniště Evropy, kde vzniká supermoderní čtvrť, unikátní ukázka moderní architektury. Odjezd do hotelu, nocleh.
4 den: Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, katedrála sv. Hedviky, Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita. Možnost návštěva vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké). Návštěva Pergamonského muzea - unikátní sbírka staveb z období starověku a antiky, sbírka islámského umění a návštěva Egyptského muzea. Prohlídka židovské čtvrti s Novou synagogou - největší na území Německa. Možnost plavby lodí po Sprévě. Možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí - největšího v Evropě. V podvečerních hodinách cesta zpět do republiky.
5 den: Návrat k budově školy v ranních hodinách

 

jaro_v_sasku_a_braniborsku_2.pdf

Zpět