JARO - PODZIM V SASKU A BRANIBORSKU 3

27.03.2009 10:14

Míšeň - Postupim - Berlín


Program:

1 den:
 • Odjezd v pozdních večerních hodinách, cesta nonstop s hygienickými přestávkami
2 den:
 • V ranních hodinách prohlídka saského města MÍŠEŇ - známého výrobou porcelánu. Procházka historickým jádrem města - pozdně gotická radnice a Frauenkirche s nejstarší porcelánovou zvonkohrou na světě, návštěva Staatliche Porzellan - Manufaktur.
 • V odpoledních hodinách příjezd do POSTUPIMI - hlavního města Braniborska, procházka parkem zámku Sanssouci, který je řazen k předním rokokovým skvostům Evropy, prohlídka zámku Cecilienhof, ve kterém se v roce 1945 konala Postupimská konference o poválečném uspořádání Německa a Evropy.
 • Odjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3 den:
 • Prohlídka nově zrekonstruované budovy Říšského sněmu, pohled na město z vyhlídkové terasy na střeše budovy.
 • Braniborská brána, Ulice 17.června, Vítězný sloup, zámky Bellevue a Charlottenburg.
 • Návštěva Egyptského muzea, Třída Kurfürstendamm, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum, osobní volno.
 • Check Point Charlie - dochovaný historický přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou
 • Postupimské náměstí - největší staveniště Evropy, kde vzniká supermoderní čtvrť, unikátní ukázka moderní architektury,
 • Odjezd do hotelu, nocleh.
4 den:
 • Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, katedrála sv. Hedviky, Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita
 • Návštěva vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké)
 • Návštěva Pergamonského muzea - unikátní sbírka staveb z období starověku a antiky, sbírka islámského umění.
 • Prohlídka židovské čtvrti s Novou synagogou - největší na území Německa
 • Možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí - největšího v Evropě
 • Při cestě zpět je možné navštívit Tropical Islands v blízkosti Berlína - největší vodní park v Evropě
 • V podvečerních hodinách cesta zpět do republiky
5 den:
 • Návrat v brzkých ranních hodinách

 

sasko_a_braniborsko.pdf

Zpět