BUDAPEŠŤ

24.03.2009 22:17

Perla na Dunaji

(Historicko - zeměpisná exkurze)

 

"Budapešť - jedna z nejskvělejších metropolí staré rakousko- uherské monarchie, je městem, které je neodmyslitelně spojeno s majestátním Dunajem, paprikou, gulášem, čardášem, tokajským vínem…Budapešť je také městem kaváren a samozřejmě baštou lázeňství, neboť je to jediné velkoměsto na světě, které má víc jak 100 termálních pramenů a 50 lázní…o léčivosti věděli už staří Římané, kteří na břehu Dunaje vybudovali posádkové město Aquincum…


Program:

1 den: Odjezd v pozdních večerních hodinách.
2 den: V ranních hodinách příjezd do centra BUDAPEŠTI.
  • Okružní jízda městem - Parlament, Státní opera, bazilika sv.Štěpána, Alžbětin most, Markétin ostrov
  • Prohlídka Hradního vrchu ( Hradní palác, středověké uličky, Stará radnice, kostel sv.Matyáše)
  • Rybářská bašta s nezapomenutelnou vyhlídkou na město
  • Procházka přes Řetězový most (nejstarší budapešťský most) z pravého břehu Dunaje - Budína na levý břeh Dunaje - do Pešti.
  • Volno na ulici Váci- centrum nákupů
  • Návštěva Maďarského národního muzea (cenné exponáty odrážející bohaté maďarské dějiny).
  • Odpolední volno, možnost nákupů
  • večerní relaxace v termálních lázních
  • Odjezd zpět do ČR
3 den: Návrat v časných ranních hodinách.

budapest.pdf

Zpět