BUDAPEŠŤ - EGER - MISKOLC

24.03.2009 22:18

Víkendový relaxačně poznávací zájezd

"Budapešť - jedna z nejskvělejších metropolí staré rakousko-uherské monarchie - je městem, které je neodmyslitelně spojeno s majestátním Dunajem, paprikou, gulášem, čardášem, tokajským vínem, je městem kaváren a samozřejmě baštou lázeňství, neboť je to jediné velkoměsto na světě, které má víc jak 100 termálních pramenů a 50 lázní. Eger je především městem vína a zábavy, jeskynní termální lázně u města Miskolc - Tapolca jsou světovým unikátem."


Program:

1 den: Odjezd ve večerních hodinách.
2 den: V ranních hodinách příjezd do centra BUDAPEŠTI. Okružní jízda městem - Parlament, Státní opera, bazilika sv.Štěpána, Alžbětin most, Markétin ostrov, Prohlídka Hradního vrchu ( Hradní palác, středověké uličky, Stará radnice, kostel sv.Matyáše) Rybářská bašta s nezapomenutelnou vyhlídkou na město. Procházka přes Řetězový most (nejstarší budapešťský most) z pravého břehu Dunaje - Budína na levý břeh Dunaje - do Pešti. Volno na ulici Váci - centrum nákupů. Možnost návštěvy Maďarského národního muzea (cenné exponáty odrážející bohaté maďarské dějiny). Odpolední volno, možnost nákupů. Možnost večerní plavby po Dunaji, ubytování, nocleh.
3 den: V ranních hodinách odjezd do proslulých jeskynních termálních lázní MISKOLC -TAPOLCA - relaxace. V odpoledních hodinách odjezd do EGERU -" barokní perly Maďarska" - prohlídka pamětihodností města - náměstí s klasicistním chrámem (2. největší kostelní stavba Maďarska), hrad, turecký minaret, osobní volno, možnost ochutnávky věhlasného egerského vína s možností večerního posezení v některém z vinných sklípků. Ve večerních hodinách odjezd domů.
4 den: Návrat v ranních hodinách.( cca 8 - 9 hod.)

budapest_eger_miskolc.pdf

Zpět