BUDAPEŠŤ A NEZIDERSKÉ JEZERO

24.03.2009 22:19

"Budapešť - jedna z nejskvělejších metropolí staré rakousko-uherské monarchie, je městem, které je neodmyslitelně spojeno s majestátním Dunajem, paprikou, gulášem, čardášem, tokajským vínem…. je městem kaváren a samozřejmě baštou lázeňství, neboť je to jediné velkoměsto na světě, které má víc jak 100 termálních pramenů a 50 lázní…Burgenland je zemí hradů, slunce a vína. Hrady zde opevňoval i český král Přemysl Otakar II. Ve městě Eisendstadt se "setkáme" s knížetem Esterházym a skladatelem Haydnem. Kolem Neziderského jezera pojedeme vinicemi z jeho východního břehu. Až zapadající slunce vytvoří přes hladinu zlatý most, rozloučíme se se stepním jezerem a malebnou uherskou pustou…"


Program:

1 den: Odjezd v pozdních večerních hodinách.
2 den: V ranních hodinách příjezd do centra BUDAPEŠTI. Okružní jízda městem - Parlament, Státní opera, bazilika sv.Štěpána, Alžbětin most, Markétin ostrov, Prohlídka Hradního vrchu ( Hradní palác, středověké uličky, Stará radnice, kostel sv.Matyáše) Rybářská bašta s nezapomenutelnou vyhlídkou na město. Procházka přes Řetězový most (nejstarší budapešťský most) z pravého břehu Dunaje - Budína na levý břeh Dunaje - do Pešti. Volno na ulici Váci - centrum nákupů. Možnost návštěvy Maďarského národního muzea (cenné exponáty odrážející bohaté maďarské dějiny). Odpolední volno, možnost nákupů. Večerní relaxace v termálních lázních, ubytování, nocleh.
3 den: V ranních hodinách příjezd odjezd do SÁRVÁRU- pobyt ve zdejších nově zbudovaných lázních. Odpolední prohlídka SOPRONĚ - jediného maďarského města s téměř zcela zachovaným středověkým jádrem. Prohlídka pamětihodností města, osobní volno. Odpoledne cesta podél Neziderského jezera - stepního jezera o rozloze 330 km2, jehož převážná část leží na území Rakouska. Prohlídka pamětihodností správního střediska Burgenlandu - města EISENSTADT, jehož dějiny jsou spjaté s rodem Eszterházy a klasicistním skladatelem J. Haydnem, který je zde pohřben. Návrat ve večerních hodinách.

budapest_neziderske_jezero.pdf

Zpět