BRETAŇ - NORMANDIE - REMEŠ

20.03.2009 12:14

Imprese moře

Bretaň - nazývaná Kelty Zemí moře okouzluje divokým panenským pobřežím, starobylými rybářskými přístavy s hrázděnými domy, obchůdky s typickými pro tento kraj palačinkami… Mont-St-Michel - nejnavštěvovanější pamětihodnost Francie na pomezí Bretaně a Normandie přitahující po staletí poutníky, aby zhlédli toto nejpozoruhodnější mořské divadlo Evropy - "zázrak" mezi mořem a oblohou… impozantní ústí řeky Seiny do Atlantiku viditelné z monumentálního "mostu Normandie"… a konečně Alabastrové pobřeží - kolébka impresionismu, jeho křídové útesy vytvářející divokou sloní scenérii, neopakovatelná hra světla, šumění a vůně blankytného moře, majestátní katedrála v Remeši, která byla svědkem korunovací francouzských králů…


Program:

1 den: Odjezd v ranních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami.
2 den: V ranních hodinách příjezd na pobřeží Atlantiku, procházka po kolonádě nejstarších přímořských lázní v Bretani, městečka - DINARD , prohlídka nejstarší přílivové elektrárny v Evropě na řece RANCE, návštěva SAINT-MALO - starobylého přístavu na severním pobřeží Bretaně známého exportem tresek. Tento v minulosti opevněný ostrov má impozantní polohu v ústí řeky Rance. Prohlídka opevněného Starého města, vyhlídka z hradeb na Atlantik a blízké ostrovy. Procházka po mořském dně - jedinečný zážitek. Cesta na sever k ostrovu v Atlantském oceánu - MONT-ST-MICHEL, kde se na skále nad mořem vypíná středověký klášter - jeho prohlídka a vyhlídka do okolí, procházka úzkými uličkami starobylého města, ležícího pod klášterem, osobní volno. Úžasný pohled na největší příliv v celé Evropě (25 m výška a 20-25 km délka!). Ve večerních hodinách ubytování, nocleh.
3 den: Po snídani pokračování v cestě na sever napříč malebnou krajinou Normandie (rozkvetlé jabloňové sady, stáda strakatých krav, stavení s doškovými střechami), HONFLEUR - starobylý přístav z 15.stol, dnes nejpůvabnější francouzský přístav, cesta přes ojedinělý moderní most klenoucí se přes ústí řeky Seiny do Atlantského oceánu, LE HAVRE - druhý největší přístav Francie, vyhlídka na moře z terasy v lázeňském letovisku SAINTE-ADRESSE, ALABASTROVÉ POBŘEŽÍ NORMANDIE - křídové útvary ve tvaru slonů známé z obrazů slavného impresionisty Clauda Moneta, zastávka v přímořském letovisku ETRÉTAT - vycházka po pláži a pobřeží, osobní volno. Ve večerních hodinách zastávka ve městě ROUEN, kde byla na náměstí Vieux-Marché r.1431 upálena Johanka z Arku. Prohlídka katedrály Notre Dame - mistrovské gotické dílo zvěčněné na téměř 30 obrazech C. Moneta, procházka městem. Ve večerních hodinách ubytování, nocleh.
4 den: Po snídani odjezd do vesničky GIVERNY nedaleko Paříže, prohlídka domu a rozkvetlé "leknínové" zahrady, kde žil a maloval Claude Monet. V odpoledních hodinách návštěva REMEŠE- hlavního města provincie CHAMPAGNE, známé produkcí světoznámého šumivého šampaňského vína. Prohlídka katedrály Notre Dame - korunovačního místa francouzských králů, možnost návštěvy podzemních vinných sklepů,osobní volno.Ve večerních hodinách odjezd zpět.
5 den: V ranních hodinách příjezd do AMBERGU. Procházka městem, návštěva Kurfiřtských lázní (aquapark pod střechou s mnoha vodními atrakcemi - vířivky, tobogán, divoká voda, parní lázeň). Návrat ve večerních hodinách.

 

bretan_normandie_remes.pdf

Zpět