BRETAŇ - NORMANDIE - PAŘÍŽ

19.03.2009 12:02

Imprese moře

Bretaň - nazývaná Kelty Zemí moře okouzluje divokým panenským pobřežím, starobylými rybářskými přístavy s hrázděnými domy, obchůdky s typickými pro tento kraj palačinkami… Mont-St-Michel - nejnavštěvovanější pamětihodnost Francie na pomezí Bretaně a Normandie přitahující po staletí poutníky, aby zhlédli toto nejpozoruhodnější mořské divadlo Evropy - "zázrak" mezi mořem a oblohou… impozantní ústí řeky Seiny do Atlantiku viditelné z monumentálního "mostu Normandie"… a konečně Alabastrové pobřeží - kolébka impresionismu, jeho křídové útesy vytvářející divokou sloní scenérii, neopakovatelná hra světla, šumění a vůně blankytného moře…


Program:

1 den: Odjezd v ranních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami.
2 den: V ranních hodinách příjezd do SAINT-MALO - starobylého přístavu na severním pobřeží Bretaně známého exportem tresek. Tento v minulosti opevněný ostrov má impozantní polohu v ústí řeky Rance. Prohlídka opevněného Starého města, vyhlídka z hradeb na Atlantik a blízké ostrovy. Cesta na sever k ostrovu v Atlantském oceánu - MONT-ST-MICHEL, kde se na skále nad mořem vypíná středověký klášter - jeho prohlídka a vyhlídka do okolí, procházka úzkými uličkami starobylého města, ležícího pod klášterem, osobní volno. Procházka po mořském dně - jedinečný zážitek. Úžasný pohled na největší příliv v celé Evropě (25 m výška a 20-25 km délka!). Ve večerních hodinách ubytování, nocleh.
3 den: Po snídani pokračování v cestě na sever napříč malebnou krajinou Normandie (rozkvetlé jabloňové sady, stáda strakatých krav, stavení s doškovými střechami…), HONFLEUR - přístav z 15.stol, dnes nejpůvabnější francouzský přístav, cesta přes ojedinělý moderní most klenoucí se přes ústí řeky Seiny do Atlantického oceánu, LE HAVRE - druhý největší přístav Francie, vyhlídka na moře z terasy v lázeňském letovisku SAINTE-ADRESSE, ALABASTROVÉ POBŘEŽÍ NORMANDIE - křídové útvary ve tvaru slonů známé z obrazů slavného impresionisty Clauda Moneta, zastávka v přímořském letovisku ETRÉTAT - vycházka po pláži a pobřeží, osobní volno. Ve večerních hodinách zastávka ve městě ROUEN, kde byla na náměstí Vieux-Marché r.1431 upálena Johanka z Arku. Prohlídka katedrály Notre Dame - mistrovské gotické dílo zvěčněné na téměř 30 obrazech Clauda Moneta, procházka městem. Ve večerních hodinách ubytování, nocleh.
4 den: Po snídani odjezd do vesničky GIVERNY nedaleko Paříže, prohlídka domu a rozkvetlé "leknínové" zahrady, kde žil a maloval Claude Monet. V odpoledních hodinách návštěva PAŘÍŽE, návštěva Museé d'Orsay- největší světové kolekce impresionismu (Monet, Renoir, Degas, Cézanne, van Gogh),osobní volno, které je možné využít k návštěvě ostrova La Cité a jeho dominanty - katedrála Notre Dame a Kaple Všech svatých či areálu Louvre, Invalidovny a jeho dómu - pohřební místo francouzského císaře Napoleona Bonaparta, v podvečerních hodinách návštěva Eiffelovy věže. Ve večerních hodinách odjezd. Krátká zastávka u katedrály v REMEŠI- korunovačního místa francouzských králů.
5 den: V ranních hodinách příjezd do AMBERGU. Procházka městem, návštěva Kurfiřtských lázní (aquapark pod střechou s mnoha vodními atrakcemi - vířivky, tobogán, divoká voda, parní lázeň). Návrat ve večerních hodinách.

 

bretan_normandie_pariz.pdf

Zpět