Berlín - rozdělené město

27.03.2009 10:11

(historicko-politologická exkurze s možností jazykové praxe) 


Program:

1 den:
 • Odjezd ve večerních hodinách, cesta nonstop s hygienickými přestávkami
2 den:
 • Prohlídka nově zrekonstruované budovy Říšského sněmu, pohled na město z vyhlídkové terasy na střeše budovy.
 • Braniborská brána, Ulice 17.června, Vítězný sloup, zámky Bellevue a Charlottenburg.
 • Návštěva Egyptského muzea, Třída Kurfürstendamm, Pamětní kostel císaře Viléma, Evropské centrum, osobní volno.
 • Check Point Charlie - dochovaný historický přechod mezi sovětskou a americkou okupační zónou
 • Postupimské náměstí - největší staveniště Evropy, kde vzniká supermoderní čtvrť, unikátní ukázka moderní architektury,
 • Odjezd do hotelu, nocleh.
3 den:
 • Alexanderplatz, chrám P.Marie, Červená radnice, Berlínský dóm, třída Unter den Linden, katedrála sv. Hedviky, Beblovo náměstí, Státní opera, Humboldtova univerzita
 • Návštěva vyhlídkové terasy na televizní věži (365 m vysoké)
 • Návštěva Pergamonského muzea - unikátní sbírka staveb z období starověku a antiky, sbírka islámského umění.
 • Prohlídka židovské čtvrti s Novou synagogou - největší na území Německa
 • Možnost návštěvy kina s trojrozměrnou projekcí - největšího v Evropě
 • Při cestě zpět je možné navštívit Tropical Islands v blízkosti Berlína - největší vodní park v Evropě
 • V podvečerních hodinách cesta zpět do republiky
4 den:
 • Návrat v brzkých ranních hodinách

 

berlin_rozdelene_mesto.pdf

Zpět