Benátky- město na vodě

24.03.2009 22:11

(historická exkurze s pobytem u moře)

"Benátky patří k několika málo městům, jež si zaslouží přívlastek jedinečná. Je to nejnavštěvovanější město Itálie. Město vybudované na vodě, vstupní brána Orientu, jehož nesmírné bohatství se odrazilo v umění a architektuře. Poznejme tuto perlu Jadranu, seznamme se s jejími osobnostmi - malíři Tiziánem, Tintoretem a Veronesem, hudebníky Vivaldim a Monteverdim, cestovatelem Markem Polem. Nechme se unést jeho neopakovatelnou atmosférou…


Program:

1 den: Odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd Rakouskem s hygienickými přestávkami
2 den: Příjezd do Benátek v brzkých ranních hodinách
  • dopoledne - procházka městskými zákoutími kolem kanálů a přes malebné mosty do centra ostrovního města, prohlídka historického jádra (náměstí sv.Marka - prohlídka chrámu sv.Marka, Dóžecí palác, Most vzdechů, zvoniční věž - ochoz ve výši 99 m - výhled na Benátky, renesanční knihovna, orloj, budovy prokurácií, chrám zdraví - Santa Maria Della Salute), volno k nákupu suvenýrů
  • odpoledne - odjezd lodí na koupaliště za městem na ostrově Lido - rekreace + koupání v moři, večer návrat lodí zpět kolem náměstí sv.Marka a přes kanál Grande (nejslavnější benátský kanál), po cestě panorama gotických a renesančních paláců benátské šlechty, odjezd zpět přes Rakousko do ČR.
3 den: Návrat v ranních hodinách

benatky_mesto_na_vode.pdf

Zpět