BARVY A VŮNĚ PROVENCE

19.03.2009 00:00

Za poznáním krás jižní Francie

 "Zdejší příroda je neobyčejně krásná… Venku cvrkají cikády a spálená tráva krásně zlátne jako staré zlato… Pracuji dokonce i v pravé poledne, v plném slunci bez stínů, v obilných lánech… Pane Bože, kdybych tak byl zdejší kraj poznal v pětadvaceti, a ne v pětatřiceti letech!"

Vincent van Gogh


Program:

1 den: Odjezd v odpoledních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do MILÁNA - prohlídka historického jádra města, milánský dóm - nejkrásnější stavba italské pozdní gotiky. Odjezd do JANOVA - rodného města Kryštofa Kolumba. Prohlídka přístavu a přilehlé části historického jádra. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu v okolí Marseille, ubytování, nocleh.
3 den: V ranních hodinách prohlídka města ORANGE - Vítězný oblouk, římské divadlo.V poledních hodinách příjezd do AVIGNONU - bývalého sídla papežů. Prohlídka Papežského paláce, mostu St-Bénézet. Volno v centru města. V podvečerních hodinách zastávka u slavného římského akvaduktu PONT DU GARD. Návrat do hotelu, nocleh.
4 den: V ranních hodinách návštěva monumentálních zbytků středověkého města s hradem LES-BAUX-DE-PROVENCE - procházka městem, nákup suvenýrů, vyhlídka do údolí. Prohlídka ARLES - města, kde pobýval malíř Vincent van Gogh, římský amfiteátr, klášter St-Trophime. Odpoledne zastávka u moře v LES SAINTES-MARIES-DE-LA MER, písečná pláž, starobylé město s opevněným kostelem z 12.století. Průjezd přírodním parkem CAMARQUE, kde ústí řeka Rhona do moře. Podvečerní prohlídka jedinečně zachovalého komplexu opevněného středověkého města AIGUES MORTES. Návrat do hotelu, nocleh.
5 den: Prohlídka MARSEILLE - chrám Notre-dame-de-la-Garde (úchvatná vyhlídka na celé město a záliv), Starý přístav, ulice La Canebiére, Nová katedrála. Volno v centru města. Plavba lodí na OSTRŮVEK IF (vězení hraběte Monte Christa). V podvečer odjezd. Noční zastávka v MONTE CARLU.
6 den: Průjezd přes Itálii a Rakousko s hygienickými zastávkami.Návrat ve večerních hodinách.

 

barvy_a_vune_provence.pdf

Zpět