B E N E L U X

20.03.2009 12:07

Belgie - Nizozemí - Lucembursko

Lucemburk - Brusel - Waterloo - Antverpy - Utrecht - Den Hag - Scheveningen - Amsterdam - Schermerhorn - Alkmaar - hráz Afslujdijk - Volendam - Marken

 

"Holandsko - to je především voda, větrné mlýny, přístavy, grachty, lány tulipánů, stáda dobytka, sýry, brusírny diamantů, mimořádné světlo a neuvěřitelně pracovití lidé, kteří vedou nekonečný zápas právě s tou vodou… Tak to je Holandsko! Belgie - to je především čokoláda a opět čokoláda. A Lucembursko ?! Přece Jan Lucemburský a jeho syn Karel IV!


Program:

1 den: Odjezd v odpoledních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami
2 den: V ranních hodinách příjezd do BELGIE , prohlídka hlavního města BRUSELU - metropole Evropy, sídla EU, okázalé "náměstí světa"- Grote Markt, radnice, stylové středověké měštanské paláce, Atomium a Čurající chlapeček - symboly města. WATERLOO - památníku Napoleonovy velké porážky roku 1815. Odpolední návštěva města LUXEMBOURG - hlavního města LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ, sídla soudu EU a Evropské investiční banky . Prohlídka města, návštěva katedrály Panny Marie, kde je pochován český král Jan Lucemburský. Podvečerní prohlídka ANTVERP - města diamantů a Rubense, druhého největšího přístavu Evropy, hrad Sten, Rubensův dům. Příjezd do HOLANDSKA, ubytování, nocleh.
3 den: V ranních hodinách procházka starobylým univerzitním městem UTRECHT- možnost plavby po grachtech, krátká zastávka v sídelním městem holandské královské rodiny - městě DEN HAAG - královský palác a sídlo Mezinárodního soudního dvora, vycházka podél Severního moře po promenádách přímořského letoviska SCHEVENINGEN, možnost návštěvy mořského akvária, Haarlemerský polder - květinová pole. V podvečerních hodinách možnost návštěvy delfinária ve městě HADERWIJK nebo hlavního města Nizozemí - města AMSTERDAM - plavba lodí po grachtech, možnost návštěvy Muzea voskových figurín Madame Tussaud's . Nocleh.
4 den: Ranní zastávka ve skanzenu větrných mlýnů - SCHERMERHORN - prohlídka funkčního mlýna odčerpávání vody z polderů, návštěva města sýrů - ALKMAAR - proslulém svým sýrovým trhem, procházka po grachtech, ochutnávka a nákup sýrů, AFSLUITDIJK - nejsevernější nizozemská hráz - projížďka po ní autobusem a zastávka na vyhlídkové plošině, zastávka na farmě - ukázka výroby sýrů a dřeváků, VOLENDAMM - rybářská vesnice na břehu IJSSELMEERU , možnost plavby lodí na ostrov MARKEN. Návrat do ČR.
5 den: V ranních hodinách do AMBERGU - návštěva Kurfiřtských lázní (aquapark pod střechou s mnoha vodními atrakcemi - vířivky, tobogán, divoká voda, parní lázeň) - příjemné dopolední osvěžení a relaxace. Návrat ve večerních hodinách..
Fakultativně možno objednat: Ubytování ve 1/2 pokoji: 290,-Kč/ os./ 2.noci
 

benelux.pdf

Zpět